Kategorija: Pravopis

Uslijed ili usljed?

Mnogi govornici hrvatskog jezika imaju poteškoće u pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, piše se /ije/, a ako je izgovor sloga kratak, piše se /je/. Međutim, pos

Uskrsnuće ili uskrsnuče?

Ovo je pitanje koje se često postavlja u hrvatskom jeziku. Riječ je o imenici koja označava trenutak i čin ustajanja od mrtvih, oživljavanje, preporod, obnovu. Iako su oba oblika u širokoj upotrebi, p

Uskrsni ili uskršnji?

Uskrs je najveći kršćanski blagdan koji se slavi diljem svijeta. Ovaj praznik označava uskrsnuće Isusa Krista i simbolizira pobjedu života nad smrću, te daje nadu da postoji život nakon smrti. U Hrvat

Uskrsni ili Uskrsni?

Uskrs je jedan od najvažnijih kršćanskih blagdana koji se slavi diljem svijeta. Ovaj blagdan obilježava Isusovo uskrsnuće i simbolizira nadu i novi početak. Uskrs se uvijek slavi u nedjelju nakon puno

Rezač ili rezać?

U hrvatskom jeziku, posebno u pisanju, često dolazi do dvojbi oko toga kako napisati određene riječi. Jedna od takvih riječi je i rezač ili rezać. Ova riječ označava osobu ili spravu koja služi za rez

Revolucionaran ili revolucijonaran?

Revolutivni pokreti su obilježili povijest čovječanstva, a revolucija je postala sinonim za promjene, bunt i borbu za slobodu. Revolucionarni pridjev koristi se za opisivanje ideja, pokreta, ljudi ili

Revitalizacija ili revitalizacia?

Revitalizacija je proces koji se odnosi na oživljavanje nečega što je bilo zanemareno ili propalo. Ovaj proces može biti primijenjen na različite stvari, kao što su gradski prostori, industrijske zone

Retoričar ili retorićar?

Retorika je umijeće govorenja ili pisanja s ciljem uvjeravanja, odnosno utjecanja na druge. Retoričar je osoba koja se bavi retorikom, koja je vješta u govorništvu i zna kako na najbolji način prenije

Retoričan ili retorićan?

Retorika je umijeće govorništva koje se koristi u svrhu uvjeravanja publike. Retoričke vještine su bile važne još u antičko doba, a i danas su neizostavan dio mnogih profesija, poput politike, prava i

Retka ili redka?

Ovo je pitanje koje često zbunjuje ljude u hrvatskom jeziku. Međutim, odgovor je vrlo jednostavan. Radi se o genitivu imenice redak.

U hrvatskom jeziku postoji glasovna promjena jednačenja suglasnika

Restrukturirati ili restruktuirati?

Restrukturiranje je proces koji se koristi u poslovnom svijetu kako bi se organizacija prilagodila novim uvjetima poslovanja. To uključuje promjene u strukturi organizacije, procesima, tehnologiji i l

Republici ili republiki?

Republika je politički sustav u kojem vlast drži izabrani predstavnik građana. Ovaj sustav se temelji na načelu demokracije i uključuje izbor predstavnika putem slobodnih izbora. Republika se smatra j

Loading