Pravopis

Uslijed ili usljed?

Mnogi govornici hrvatskog jezika imaju poteškoće u pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, piše se /ije/, a ako je izgovor sloga kratak, piše se /je/. Međutim, pos

Pravopis

Uskrsnuće ili uskrsnuče?

Ovo je pitanje koje se često postavlja u hrvatskom jeziku. Riječ je o imenici koja označava trenutak i čin ustajanja od mrtvih, oživljavanje, preporod, obnovu. Iako su oba oblika u širokoj upotrebi, p

Pravopis

Uskrsni ili uskršnji?

Uskrs je najveći kršćanski blagdan koji se slavi diljem svijeta. Ovaj praznik označava uskrsnuće Isusa Krista i simbolizira pobjedu života nad smrću, te daje nadu da postoji život nakon smrti. U Hrvat

Pravopis

Uskrsni ili Uskrsni?

Uskrs je jedan od najvažnijih kršćanskih blagdana koji se slavi diljem svijeta. Ovaj blagdan obilježava Isusovo uskrsnuće i simbolizira nadu i novi početak. Uskrs se uvijek slavi u nedjelju nakon puno

Pravopis

Rezač ili rezać?

U hrvatskom jeziku, posebno u pisanju, često dolazi do dvojbi oko toga kako napisati određene riječi. Jedna od takvih riječi je i rezač ili rezać. Ova riječ označava osobu ili spravu koja služi za rez

Pravopis

Revolucionaran ili revolucijonaran?

Revolutivni pokreti su obilježili povijest čovječanstva, a revolucija je postala sinonim za promjene, bunt i borbu za slobodu. Revolucionarni pridjev koristi se za opisivanje ideja, pokreta, ljudi ili

Pravopis

Revitalizacija ili revitalizacia?

Revitalizacija je proces koji se odnosi na oživljavanje nečega što je bilo zanemareno ili propalo. Ovaj proces može biti primijenjen na različite stvari, kao što su gradski prostori, industrijske zone

Pravopis

Retoričar ili retorićar?

Retorika je umijeće govorenja ili pisanja s ciljem uvjeravanja, odnosno utjecanja na druge. Retoričar je osoba koja se bavi retorikom, koja je vješta u govorništvu i zna kako na najbolji način prenije

Pravopis

Retoričan ili retorićan?

Retorika je umijeće govorništva koje se koristi u svrhu uvjeravanja publike. Retoričke vještine su bile važne još u antičko doba, a i danas su neizostavan dio mnogih profesija, poput politike, prava i

Pravopis

Retka ili redka?

Ovo je pitanje koje često zbunjuje ljude u hrvatskom jeziku. Međutim, odgovor je vrlo jednostavan. Radi se o genitivu imenice redak.U hrvatskom jeziku postoji glasovna promjena jednačenja suglasnika

Pravopis

Restrukturirati ili restruktuirati?

Restrukturiranje je proces koji se koristi u poslovnom svijetu kako bi se organizacija prilagodila novim uvjetima poslovanja. To uključuje promjene u strukturi organizacije, procesima, tehnologiji i l

Pravopis

Republici ili republiki?

Republika je politički sustav u kojem vlast drži izabrani predstavnik građana. Ovaj sustav se temelji na načelu demokracije i uključuje izbor predstavnika putem slobodnih izbora. Republika se smatra j

Pravopis

Remenčić ili remenćić?

Pisanje riječi u hrvatskom jeziku može biti prilično zahtjevno, posebno kada se radi o glasovima /č/ i /ć/. Dvojbe u pisanju ovih glasova su česte, a jedna od riječi koja često izaziva nedoumice je re

Pravopis

Remek-djelo ili remek djelo?

Ovo je pitanje koje se često postavlja u hrvatskom jeziku. Kada se radi o sastavljenim riječima, postoje tri načina pisanja: nesastavljeno, sastavljeno i polusloženice. Nesastavljene riječi pišu se od

Pravopis

Religiozan ili religijozan?

Ovo je pitanje koje često postavljaju ljudi koji se bave jezikom i pravopisom. Iako se oba oblika često koriste, postoji samo jedan pravilan oblik - religiozan.Religiozan je pridjev koji se odnosi n

Pravopis

Rekvijem ili rekviem?

Ovo je pitanje koje često muči ljude koji se bave muzikom ili religijom. Rekvijem je muški rod imenice koja se koristi za označavanje mise za mrtve ili skladbe s tekstom mise za mrtve. Ova riječ potje

Pravopis

Regionalno ili regijonalno?

Ovo je jedno od pitanja koja često muče govornike hrvatskog jezika. Kako bismo razumjeli pravilno pisanje ovog pridjeva, potrebno je razumjeti njegovo značenje.Regionalno se odnosi na nešto što prip

Pravopis

Redoslijed ili redosljed?

U hrvatskom jeziku postoje mnoge glasovne skupine koje prave poteškoće govornicima, a jedna od njih je i /ije/ i /je/. Neki govornici tvrde da im pisanje takvih skupina ide lako, dok drugima predstavl

Pravopis

Reći ili reči?

U hrvatskom jeziku postoje mnoge dvojbe u pisanju, a jedna od čestih je razlika između glasova /č/ i /ć/. Mnogi govornici imaju poteškoća u razlikovanju ova dva glasa, što rezultira čestim pogreškama

Pravopis

Reći ću, reću ili reć ću?

Pisanje riječi u hrvatskom jeziku nije uvijek jednostavno, posebno kada se radi o sastavljenim ili nesastavljenim riječima. Kada je riječ o glagolskom obliku futuru prvom, postoje tri različita načina

Pravopis

Rečeno ili rećeno?

Dvojba u pisanju između glasova /č/ i /ć/ je česta u hrvatskom jeziku, a jedan od primjera je i pitanje kako se pravilno piše - rečeno ili rećeno? Za neke govornike je teško razlikovati ove glasove, d

Pravopis

Rečenični ili rečenićni?

Kada je u pitanju pisanje pridjeva koji se odnosi na rečenicu, često se javlja nedoumica između glasova /č/ i /ć/. U hrvatskom jeziku, pravilan oblik je rečenični, koji se odnosi na rečenicu i sve što

Pravopis

Rečenica ili rećenica?

Ovo je pitanje koje često muči ljude koji se bave pisanjem na hrvatskom jeziku. Iako su ova dva oblika vrlo slična, postoji razlika u pravilnom pisanju.Imenica rečenica dolazi od oblika riječ, koji