Rečenični ili rečenićni?

Rečenični ili rečenićni?

Kada je u pitanju pisanje pridjeva koji se odnosi na rečenicu, često se javlja nedoumica između glasova /č/ i /ć/. U hrvatskom jeziku, pravilan oblik je rečenični, koji se odnosi na rečenicu i sve što joj pripada. Ovaj pridjev potiče od praslavenske riječi rěčь, a naglašen je kratkouzlaznim naglaskom.

Dakle, pravilno je pisati rečenični, rečeničnom, rečeničnog, rečeničnim i slično.Važno je naglasiti da je poznavanje pravopisa važno kako bi se izbjegle greške u pisanju i kako bi se tekstovi čitali jasno i razumljivo. Stoga, potrebno je uvijek provjeriti pravopisna pravila i koristiti ispravne oblike riječi. Uz to, važno je razvijati vještinu pisanja i čitanja kako bi se u potpunosti razumjela gramatika i pravopis hrvatskog jezika.