Uslijed ili usljed?

Uslijed ili usljed?

Mnogi govornici hrvatskog jezika imaju poteškoće u pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, piše se /ije/, a ako je izgovor sloga kratak, piše se /je/. Međutim, postoje iznimke poput riječi "rječnik", koja se izgovara dugo, ali piše se s glasovnom skupinom /je/. Također postoje riječi kod kojih razlika u slogu /ije/ ili /je/ znači razliku u značenju, kao primjerice kod riječi "slijedeći" i "sljedeći".

U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati prijedlog "uslijed", koji se tvori od prefiksa u- i imenice "slijed". Naglašen je kratkosilaznim naglaskom. Primjeri u kojima se koristi prijedlog "uslijed" su mnogobrojni, poput "Uslijed nesretnih događaja, još mi se dogodilo da izgubim ključeve od stana" i "Hrvatska je imala mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa". U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše prijedlog "uslijed", koji ima slično značenje kao prijedlog "zbog".