Retka ili redka?

Retka ili redka?

Ovo je pitanje koje često zbunjuje ljude u hrvatskom jeziku. Međutim, odgovor je vrlo jednostavan.

Radi se o genitivu imenice redak.U hrvatskom jeziku postoji glasovna promjena jednačenja suglasnika po zvučnosti. To znači da se jedan suglasnik zamjenjuje svojim zvučnim ili bezvučnim parnjakom kada se nađu jedan pored drugog. Međutim, postoje i iznimke, poput stranih riječi.U slučaju imenice redak, kada se od nominativa tvori genitiv, događa se glasovna promjena nepostojanog a.

Nakon toga, jedan pored drugog se nalaze zvučni glas d i bezvučni glas k. Stoga se glas d zamjenjuje svojim bezvučnim parnjakom t.

Genitiv imenice redak piše se retka.Primjeri upotrebe ove riječi su brojni. Možemo reći "Čitao je od srijede do petka, ali nije stigao ni do trećeg retka", "Od novinskog retka izrezao je neka slova i lijepio ih kao kolaž", "Od retka u Bibliji dobila je inspiraciju za napisati duhovnu pjesmu" ili "Nema retka te pjesme koju nisam obožavala i čitala iznova i iznova".Ukratko, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica u genitivu jednine – retka. Kada se od nominativa tvori genitiv, imenica prolazi kroz glasovne promjene, nepostojani a i jednačenje suglasnika po zvučnosti: redak > redka > retka. Stoga, nema više zbunjenosti oko toga kako se pravilno piše ova riječ.