Rečeno ili rećeno?

Rečeno ili rećeno?

Dvojba u pisanju između glasova /č/ i /ć/ je česta u hrvatskom jeziku, a jedan od primjera je i pitanje kako se pravilno piše - rečeno ili rećeno? Za neke govornike je teško razlikovati ove glasove, dok drugi to usvajaju već od najranijih dana. U nekim regijama, razlikovanje između č i ć je posebno teško zbog lokalnih govora gdje ove razlike nisu očite.Međutim, kada je riječ o glagolskom pridjevu trpnom ili pasivnom glagola reći, koji znači govorom se izraziti, pravilno je pisati rečeno, rečena, rečen...

s kratkosilaznim naglaskom. Primjeri upotrebe ovog pridjeva u rečenicama su: "Na sastanku je jasno rečeno koje se stvari više neće tolerirati", "Rečeno je svima da moraju dolaziti na sve sastanke odbora i vijeća", "Jesi li ti uopće čula što je sad rečeno na televiziji?", "Rečeno nam je da više ne dolazimo na treninge", "Ako ti je tako rečeno, onda tako i radi", "Radi kako najbolje znaš i kako ti je rečeno da radiš".Dakle, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagolski pridjev trpni ili pasivni - rečeno, rečena, rečen, rečenih, rečenima, rečenog... Važno je naučiti razlikovati između glasova /č/ i /ć/ kako bi se pravilno pisalo i govorilo na hrvatskom jeziku.