Retoričan ili retorićan?

Pravopis

Retoričan ili retorićan?

Retorika je umijeće govorništva koje se koristi u svrhu uvjeravanja publike. Retoričke vještine su bile važne još u antičko doba, a i danas su neizostavan dio mnogih profesija, poput politike, prava ili novinarstva. Pridjev koji opisuje nešto što se temelji na pravilima retorike naziva se retoričan.

Ova riječ je česta u hrvatskom jeziku, ali mnogi se pitaju kako se točno piše – retoričan ili retorićan?

Razlika između ova dva oblika leži u različitom izgovoru glasa /c/. U hrvatskom jeziku postoje dva glasa koja se pišu kao “c”, ali se izgovaraju drugačije – /č/ i /ć/. Dvojbe u pisanju između ova dva glasa su česte, a pravilno pisanje ovisi o naglasku i o kontekstu u kojem se riječ koristi. U slučaju pridjeva retoričan, naglasak je na prvom slogu i izgovara se kratkouzlazni naglasak.

Stoga je pravilno pisati retoričan, a ne retorićan.

Retoričke vještine su važne za uspješno komuniciranje s publikom. Učenje retorike može biti korisno za sve koji se bave javnim nastupima, ali i za one koji žele poboljšati svoje komunikacijske vještine u svakodnevnom životu. Retorička načela uključuju upotrebu različitih stilova govora, odabir riječi i fraza, te korištenje govorničkih figura kao što su metafora, alegorija i ironija.

Uz to, retorika uključuje i poznavanje publike i prilagodbu govora njezinim potrebama i interesima.

U politici, na primjer, političari često koriste retoričke tehnike kako bi uvjerili birače da su njihovi stavovi i politike najbolji izbor za budućnost zemlje. U pravu, odvjetnici koriste retoričke vještine kako bi uvjerili sud da njihov klijent nije kriv za zločin koji mu se stavlja na teret.

U zaključku, pravilno pisanje pridjeva koji opisuje nešto što se temelji na pravilima retorike je retoričan, a ne retorićan. Retorika je važno umijeće govorništva koje se koristi u mnogim profesijama i može poboljšati komunikacijske vještine u svakodnevnom životu. Poznavanje retoričkih načela može pomoći u uspješnom komuniciranju s publikom i uvjeravanju je u vlastite stavove i ideje.