Retoričar ili retorićar?

Retoričar ili retorićar?

Retorika je umijeće govorenja ili pisanja s ciljem uvjeravanja, odnosno utjecanja na druge. Retoričar je osoba koja se bavi retorikom, koja je vješta u govorništvu i zna kako na najbolji način prenijeti svoje ideje i argumente. U današnjem svijetu, retorika je vrlo važna vještina, posebno u politici, poslovanju i medijima.Kao što je već spomenuto, u hrvatskom jeziku često dolazi do dvojbi u pisanju između glasova /č/ i /ć/. U slučaju riječi retoričar, pravilno je pisati s glasom /č/.

Ova riječ dolazi od grčke riječi rhetor, što znači govornik ili učitelj govorništva. Retoričar je netko tko se bavi retorikom kao znanstvenom disciplinom, proučava njezine tehnike i primjenjuje ih u svojim govorima.Retoričar može biti političar koji se bavi javnim nastupima, profesor koji predaje retoriku ili bilo koja druga osoba koja se bavi govorništvom. Važno je naglasiti da retorika nije samo umijeće uvjeravanja drugih, već i umijeće slušanja i razumijevanja drugih. Retoričar mora biti sposoban slušati i razumjeti publiku kako bi na najbolji način prenio svoje ideje.U današnjem svijetu, retorika se često koristi u politici.

Politika je umijeće uvjeravanja i retorika je ključna vještina za političare. Dobro osmišljen govor može imati veliki utjecaj na javnost i može utjecati na donošenje odluka. Međutim, retorika se ne koristi samo u politici. Poslovni ljudi, novinari, učitelji i mnogi drugi koriste retoriku u svom svakodnevnom radu kako bi bili što uvjerljiviji u svojim argumentima.Ukratko, retoričar je osoba koja se bavi retorikom, umijećem govorenja ili pisanja s ciljem uvjeravanja.

Pravilno se piše s glasom /č/. Retorika je važna vještina u današnjem svijetu, posebno u politici, poslovanju i medijima. Dobro osmišljen govor može imati veliki utjecaj na javnost i može utjecati na donošenje odluka. Stoga je važno razviti vještinu retorike kako bi se što bolje prenijele ideje i argumenti.