Redoslijed ili redosljed?

Redoslijed ili redosljed?

U hrvatskom jeziku postoje mnoge glasovne skupine koje prave poteškoće govornicima, a jedna od njih je i /ije/ i /je/. Neki govornici tvrde da im pisanje takvih skupina ide lako, dok drugima predstavlja veliku poteškoću. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/, dok se skupina /je/ piše ako je izgovor sloga kratak. Međutim, postoje i iznimke, kao što su riječi poput rječnik, koje se pravilno pišu s /je/, i bljesak, cvjetnjak, smješko i snježni, koje se izgovaraju i dugim i kratkim slogom, ali se pišu s glasovnom skupinom /je/.

Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koji se piše s dugim slogom /ije/ iz tradicijskih razloga. Kod nekih primjera, razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi.U hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica muškog roda redoslijed, koja se naglašava kratkosilaznim naglaskom na prvom slogu i ima zanaglasnu dužinu na posljednjem. Primjeri upotrebe riječi redoslijed su: "Sve je išlo po svojem redoslijedu", "Redoslijed pjevača bio je čudnovat", "Redoslijed obroka svaki dan je bio isti, sve monotono, dosadno i bljutavo", "Sve je išlo kako treba, po zadanom redoslijedu".U zaključku, iako postoje iznimke, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše redoslijed s glasovnom skupinom /je/.