Pravopis

Lijevati ili ljevati?

Pisanje glasovnih skupina /ije/ i /je/ može predstavljati poteškoću za mnoge govornike hrvatskog jezika. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, piše se /ije/, dok se glasovna skupina /je/ piše ako je iz

Pravopis

Lijeska ili ljeska?

Ovo je pitanje koje često muči govornike hrvatskog jezika. Kao što smo već spomenuli, u hrvatskom jeziku postoje pravila koja nam govore kada se piše glasovna skupina /ije/ i kada se piše /je/. Međuti

Pravopis

Lijes ili ljes?

Ovo pitanje često muči govornike hrvatskog jezika. Kada govorimo o pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/, mnogi se ljudi dovijaju kako bi pravilno napisali određenu riječ. U pravilu, ako je izgovor s

Pravopis

Lijepuškast ili ljepuškast?

Ovo je pitanje koje često muči ljude koji se bave jezikom. Iako se radi o samo jednom slovu, razlika između ova dva pravopisna oblika može biti velika.Pridjev lijep je jedan od najčešće korištenih p

Pravopis

Lijepši ili ljepši?

U hrvatskom jeziku, kao i u drugim jezicima, postoje pravila za pravopis i gramatiku koje je važno poznavati kako bi se ispravno pisalo i govorilo. Jedno od pitanja koje se često postavlja je kako se

Pravopis

Lijepojka ili ljepojka?

Ovo pitanje često muči ljude koji se bave jezikom, posebno one koji se bave pisanjem. Iako se čini da je riječ o sitnici, pravilno pisanje riječi je važno kako bi se izbjegle nejasnoće u komunikaciji.

Pravopis

Lijepiti ili ljepiti?

Dvojba u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ vrlo je česta u hrvatskom jeziku i predstavlja problem velikom broju govornika. Nekoliko čestih grešaka u pisanju uključuje pridjeve poput "ljep"

Pravopis

Lijepilo ili ljepilo?

Ljepilo ili lijepilo? Ovo je pitanje koje često muči govornike hrvatskog jezika. Kako bi se izbjegle pogreške u pisanju, važno je poznavati pravila koja se odnose na pisanje glasovnih skupina /ije/ i

Pravopis

Lijepa Naša ili Lijepa naša?

To je pitanje koje se često postavlja u hrvatskom jeziku. Kao što smo već saznali, pravilno je pisati velikim početnim slovom jer se sintagma odnosi na Republiku Hrvatsku. No, što Lijepa Naša zapravo

Pravopis

Lijep ili ljep?

U hrvatskom jeziku često se javljaju dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/. Jedna od češćih dvojbi je kako pravilno napisati pridjev koji dolazi od praslavenskog i staroslavenskog obl

Pravopis

Lijenčina ili ljenčina?

Pisanje glasovnih skupina /ije/ i /je/ u hrvatskom jeziku može biti izazov za mnoge govornike. Dok neki tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide 'od ruke', drugima to predstavlja veliku poteš

Pravopis

Lijen ili ljen?

Dvojba u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ je česta u hrvatskom jeziku, što stvara problem velikom broju govornika. Pogrešno pisanje pridjeva, poput ljep (umjesto lijep) ili viječan (umjes

Pravopis

Liječnica ili lječnica?

Ovo je pitanje koje mnoge ljude muči kada pišu na hrvatskom jeziku. Glasovne skupine /ije/ i /je/ su česte u hrvatskom jeziku, a neki govornici imaju poteškoća s njihovim pravilnim pisanjem. U pravilu

Pravopis

Liječnica ili lijećnica?

Ovo pitanje se često postavlja u hrvatskom jeziku, jer su dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ veoma česte. Riječ je o imenici ženskog roda koja označava osobu koja ima zakonsko pravo liječenja.

Pravopis

Liječiti ili lječiti?

U hrvatskom jeziku postoji dvojba oko pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/. Mnogi govornici imaju problema s ovim pitanjem, dok drugi tvrde da im pisanje ovih primjera ide lako. Općenito, ako je izg

Pravopis

Liječiti ili lijećiti?

U hrvatskom jeziku često dolazi do dvojbe oko pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/. Za većinu riječi vrijedi pravilo da se dugi slog piše kao /ije/, dok se kratki slog piše kao /je/. Međutim, postoj