Reći ću, reću ili reć ću?

Reći ću, reću ili reć ću?

Pisanje riječi u hrvatskom jeziku nije uvijek jednostavno, posebno kada se radi o sastavljenim ili nesastavljenim riječima. Kada je riječ o glagolskom obliku futuru prvom, postoje tri različita načina pisanja: reći ću, reću ili reć ću.U nesastavljenom pisanju riječi, riječi se pišu odvojeno s bjelinom između, kao što su "ne radi", "ne želi" ili "ne vidimo". Kod sastavljenog pisanja riječi, riječi se pišu bez bjeline između, kao što su "nejasan", "neparan", "nepismenost" ili "neuroznanost".

Postoji i treći način pisanja kod riječi koje nazivamo polusloženicama - sa spojnicom, kao što su "tabu-tema" ili "top-model".Kada govorimo o glagolskom obliku futuru prvom, tvori se od nenaglašenog oblika prezenta glagola htjeti (ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će) i infinitiva glagola. Kada glagol završava na -ti i dolazi prije nenaglašenog prezenta glagola htjeti, piše se krnji infinitiv, kao što su "radit ću" ili "mislit ću". Kada je riječ o glagolu koji završava na -ći, pravilno se piše "reći ću", "reći ćeš", "reći će", "reći ćemo" i "reći ćete".Primjeri upotrebe ove riječi u rečenicama su: "Reći ću ti sve što mislim o njoj, ako obećaš da ćeš šutjeti", "Reći ću ti kako da napraviš najukusniji burek koji si ikad kušala", "Reći ću ti kako se zovem, ako mi platiš piće", "Reći ću ti pravu istinu", "Reći ću svima što si mi učinio", "Reći ću vam gdje sam kupila ove moderne hlače" i "Reći ću njima isto što sam rekla i vama".U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol "reći" u prvom licu jednine u futuru prvom - "reći ću". Važno je uvijek provjeriti pravopisna pravila kako bi se izbjegle greške u pisanju riječi.