Reći ili reči?

Pravopis

Reći ili reči?

U hrvatskom jeziku postoje mnoge dvojbe u pisanju, a jedna od čestih je razlika između glasova /č/ i /ć/. Mnogi govornici imaju poteškoća u razlikovanju ova dva glasa, što rezultira čestim pogreškama u pisanju. Primjeri pogrešnog pisanja uključuju riječi kao što su kuča umjesto kuća, vruče umjesto vruće, prića umjesto priča i slično.

Jedna od riječi koja često izaziva dvojbe u pisanju je glagol reći.

Ovaj glagol ima podrijetlo u praslavenskom i staroslavenskom obliku rěčь, a u ruskom jeziku glasi reč, a u poljskom jeziku rzecz. U hrvatskom jeziku pravilno se piše infinitiv reći, a valja pripaziti i kod pisanja prezenta (rečem, rečeš, reče, rečemo, rečete, reču) te kod glagolskog pridjeva trpnog ili pasivnog (rečen, rečena, rečeno, rečeni, rečene, rečena).

Glagol reći često se pojavljuje u frazama poput reći u vjetar, reći u oči, reći misu, reći krivu riječ, malo je reći, i druge.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol u infinitivu reći. Važno je pripaziti na pravilno pisanje i kod drugih oblika glagola, kao i na razlikovanje glasova /č/ i /ć/.