Kako je izumljen prvi telefon – Izum telefona

Tech

Kako je izumljen prvi telefon - Izum telefona

Telefon izum koji je promijenio svijet

Telefon je jedan od izuma koji je promjenio svijet jer je ovaj izum omogućio prenos glasa na daljinu prenoseći i primajući zvukove prvo putem žice, a kasnije su se razvili i drugi načini prenosa zvuka. Prvi telefoni su prenosili električni signal putem složenih telefonskih mreža koje su omogućavale komunikaciju između onih ljudi koji su imali telefonske aparate u svojim vlasništvima.

Danas postoje tri osnovna načina kojima se prenosi zvuk putem telefona, tradicionalan putem žice ili poznatiji kao fiksni telefon. Zatim postoje bežićni i radio telefoni koji se koriste digitalnim i analognim signalima satelita, satelitski telefoni, te VoIP veze koje se ostvaruju putem interneta, prevedeno s engleskog skraćenica znači glas preko internet protokola, voice over internet protocol.

Danas bi nam život bio nezamisliv bez mobilnih telefona, no još prije tridesetak godina mobilni su telefoni bili prava rijetkost i kao novi izum bili su i poprilično skupi i nezgrapni svojom veličinom. Razvojem tehnologije mobilni telefoni postali su lakši, brži, pružaju više usluga i postaju manje skupi.

Tko je zapravo izumio telefon

Postoje mnoge dvojbe tko je zapravo izumio telefon koji funkcionira na način kakav danas poznajemo i čija je baza bila osnova za daljni razvoj telefonije. Kao i kod većine izuma svaki znanstvenik koji radi na nekom području daje svoj doprinos u izumima koje će netko drugi koristiti i poboljšati.

Tako je bilo i sa telefonom, dvojbe su da li je telefon izmislio Johann Philipp Reis, Antonio Meucci ili slavni Alexander Graham Bell. Mnogi će se složiti da je ovaj izum zasluga Bella jer je zapravo on otkrio prijenos treperavog zvuka uz pomoć čelične opruge i žice koja je vibrirala nad magnetom i žica je proizvodila promjenjivu struju i prenosila zvukove s jednog aparata na drugi koji je bio u drugoj prostoriji.

Bell je napravio prvi telefonski aparat već sutradan, a prva telefonska linija je napravljena s vrha zgrade na dva kata niže. O otkriću i izumu telefona i slavnog izumitelja Bella napravljen je i film.

Bežićni i mobilni telefon

Bežićni telefon je izumljen 1965. godine, a izumio ga je Terry Pool koji je koristio bazne stanice koja je kablovima spojena s fiksnom linjom, a korisnici nose slušalicu bez bazne stanice u okviru dosega bazne stanice. Bazne se stanice napajaju električnom energijom, te se koriste određenom frekvencijom kako bi postojala komuninkacija između bazne stanice i slušalice.

Mobilni telefon funkcionira različito od bežičnog, jer se kod mobilnog telefona koriste signali sa odašiljača postavljenih u naseljenim područjima gdje se signal širi sa tih odašiljača. Zasluge o izumu mobilnog telefona pripadaju Martinu Cooperu koji je 1973. godine predstavio svoj izum koji je najsličniji današnjem mobitelu.

Pokušajete zamisliti život bez svog mobitela, danas i djeca imaju svoj mobitel od vrlo rane dobi ovisno o stavu roditelja kada su njihovoj djeci mobilni telefoni potrebni, što kao bi roditelji znali u svakom trenutku gdje im se djeca nalaze. Najveća opasnost mobitela je internet koji je dostupan na mobilnim uređajima, no zato postoje i ograničenja, odnosno roditeljska zabrana na svakom mobitelu pa se djeci može ograničiti određeni internetski sadržaji.

Tagovi: