Kako je izumljen prvi telefon

Kako je izumljen prvi telefon

Tko je izumio prvi telefon?

Telefon je danas dio naše svakodnevice. Teško da možemo zamisliti da smo bez naših pametnih telefona koji nam uvelike olakšavaju svakodnevne zadatke. No, potrebno je naglasiti kako se klasični telefoni i dalje koriste, samo u nešto manjoj mjeri nego prije. Sami izum telefona olakšao je komunikaciju između ljudi i doprinijeo je bržem prijenosu informacija. Može se slobodno reći kako je izum telefona omogućio bolju povezanost, nešto bez čega bi teško živjeli u današnjem svijetu. Tko je zapravo zaslužan za izum telefona?

Sami izum telefona danas se pripisuje Alexandru Grahamu Bellu, ali isto tako i Antoniu Meucciju i Johannu Philipu Reisu. Smatra se kako je telefon zapravo zajednički izum jer je Alexander Graham Bell 1875. godine uz pristustvo svojih pomoćnika otkrio kako prenijeti zvuk i napraviti uređaj koji će omogućiti povezanost između dvoje udaljenih osoba. Temelji za izum telefona postavljeni su prije otkrića prenošenja zvuka, no izum oživljava tek navedene 1875 godine.

Kada je nastao prvi telefon?

Kao što je navedeno, zasluga za izum telefona pripada Alexandru Grahamu Bellu i njegovim pomoćnicima koji su 1875. godine slučajno otkrili način kako prenijeti zvuk. Bell je vršio svoje svakodnevne pokuse na tadašnjim telegrafskim porukama, i upravo prilikom tih pokusa njegov pomoćnik je sasvim slučajno okrznuo čeličnu oprugu koja je tada proizvela zvuk koji je Bell čuo u susjednoj prostoriji gdje je samostalno radio na shvaćanju prenošenja zvuka.

Upravo u tom trenutku Bell je shvatio da čelična opruga koja se nalazi nad magnetom proizvodi promjenjivu struju i tako se zapravo prenosi zvuk. Dan nakon Bell je ponovio taj slučajni pokus na telefonu kojeg je napravio samo za te poruke, a prva telefonska linija napravljena je od krova zgrade u kojoj su radili do dva kata niže. Telefon je uspješno odradio zamišljeno, prenio je zvuk. Iako se smatra kako je Bell prvi izumio telefon, potrebno je naglasiti kako je riječ o izumu za kojeg su zaslužni i njegovi pomoćnici.

Kako se telefon razvijao kroz povijest?

Telefon je kao i svaki drugi uređaj doživljavao razvoj kroz povijest. Prvi telefoni nalazili su se u jednoj prostoriji, okretali su se ručno, osobe su morale biti uz njih. Postepenim razvojem telefoni su postajali manji, lakši, pristupačniji, otporniji, čak i bežični. Drugi veliki korak u izumu telefona je bežični telefon koji je nastao svega 90 godina nakon izuma prvog telefona. Bežični oblik nastaje zahvaljujući Terryu Poolu koji je 1965. godine napravio uređaj koji će se koristiti na način da se prijenosna slušalica spaja direktno na bazni uređaj.

Ovo je značilo da bi osobe mogle nositi slušalice dokle god im je bazni uređaj blizu. Što je s izumom mobilnog uređaja? Mobitel je izumljen 1973. godine od strane Martina Coopera koji je tada prvi puta prezentirao uređaj koji na sebi nema žica niti ima bazu, i može se koristiti van kuće. Ovdje su se pojavili telefoni na antenu i telefonska industrija više nikada nije bila ista. Sama povijest telefonije je zaista impresivna, stoga kada pogledate sljedeći put u svoji pametni mobitel prisjetite se kako je on plod telefona koji je nastao prije 149 godina!


Tagovi: