Znanost

Tko je izumio telefon

Izum telefona je nepovratno promjenio čovječanstvo, točnije, ovaj izum je znatno olakšao ljudsku komunikaciju na daljinu. Danas nam je korištenje telefona apsolutno normalna pojava i već smo navikli n