Tko je izumio telefon

Znanost

Tko je izumio telefon

Znate li tko je izumio telefon?

Izum telefona je nepovratno promjenio čovječanstvo, točnije, ovaj izum je znatno olakšao ljudsku komunikaciju na daljinu. Danas nam je korištenje telefona apsolutno normalna pojava i već smo navikli na njega. Sigurno ste se stoga barem jednom zapitali tko je izumio telefon? Tko je zaslužan za tako veliko otkriće? Njegovo veličanstveno ime je Alexandar Graham Bell. On je američki fiziolog i izumitelj, koji je živio u 19. stoljeću. Bavio se istraživanjem mehanike govora, dapače, čak je osnovao i školu učitelja za gluhonijeme. Godine 1880. je s kolegom Charlesom Sumnerom Tainterom konstruirao tzv. fotofon. To je bio aparat koji je djelovao na način da je pretvarao promjene jakosti svjetlosti u zvuk, sve putem promjena električnog otpora na ćeliji. Upravo na ovom načelu se bazira reprodukcija zvuka u zvučnom filmu. Bell, tj. onaj tko je izumio telefon je za takvo otkriće primio i prestižnu Albertovu medalju 1902. godine te počasni doktorat sveučilišta u Bavarskoj.

Tko je izumio telefon i kako je on izgledao?

Kao što smo prethodno rekli, A. G. Bell je onaj tko je izumio telefon davne 1876. godine. Takav telefon sastojao se od naprave za govor i slušanje. Bellov telefon je imao jedan dio koji je služio da se u njega priča i drugi dio koji je služio za slušanje. Slušalica se sastojala o potkovastog magneta s polnim nastavcima, oko kojih je bila namotana električna zavojnica. Ovakav izum je uvelike olakšao komunikaciju među ljudima. Danas primjećujemo da svatko nosi pametni telefon uza sebe što dokazuje koliko je ovaj izum važan za čovječanstvo. Točnije, onaj tko je izumio telefon je postavio temelje za davne izume. Iako g. Bell nije ni sanjao da će današnji telefon imati u sebi računalo, kameru i brojne druge dodatke, bilo bi dobro kada bi mu se mogli obratiti i odati mu počast što je postavio temelje za sva daljnja velika otkrića. Njegovo ime i godina 1875. zauvijek će ostati zapisana u povijesti.

Znate li tko je izumio telefon u modernom obliku?

Kada se priča o onome tko je izumio telefon, najčešće se misli na godinu 1975. i na gospodina A. G. Bell-a. Takav telefon je međutim daleko od uređaja kojeg koristimo danas. Današnji telefon je bežični i ima razne druge pogodnosti koje su otkrivene godinama kasnije. Bežični telefon je nastao 90-ih godina te se taj izum pripisuje g. Terryju Poolu. On je još davne 1965. godine osmislio uređaj pomoću kojeg se može komunicirati na način da taj uređaj nije spojen žicom već da komunicira bežično s baznom stanicom. Ovaj izum treba međutim razlikovati od izuma mobilnog telefona. Ako pod pitanjem tko je izumio telefon ustvari mislite na mobilni telefon, onda oba spomenuta imena izumitelja ne odgovaraju na to pitanje. Izum mobilnog telefona pripisuje se g. Martinu Cooperu, koji je 1973. godine prezentirao uređaj koji najviše odgovara današnjem pojmu mobitela. Jedno je međutim sigurno: Svatko od tri spomenuta gospodina ima važnu ulogu za razvitak telefona kakvog poznajemo danas.

Tagovi: