Kako se zvalo prvo računalo

Kako se zvalo prvo računalo

Izum računala promijenio je svijet. Danas ne možemo zamisliti poslovni i privatni svijet u kojem nemamo računalo. Znate li kome dugujemo zahvalnost za takav izum i kako se zvalo prvo računalo? U nasta

Tko je izumio telefon

Tko je izumio telefon

Izum telefona je nepovratno promjenio čovječanstvo, točnije, ovaj izum je znatno olakšao ljudsku komunikaciju na daljinu. Danas nam je korištenje telefona apsolutno normalna pojava i već smo navikli n

Tko je izumio tiskarski stroj

Tko je izumio tiskarski stroj

Tekst napisan za komadu papira postao je standardni dio našega života. Dapače, tehnologija toliko brzo napreduje, da već primjećujemo kako tiskana slova na papiru zamjenjuju ekrani, tableti, računala

Tko je izumio sat

Tko je izumio sat

Koliko je sati? Nađemo se u 19: 00 h kod sata na Trgu. Moram predati zadaću do jutra. To su samo neki od primjera koji dokazuju koliko nam je bitni praćenje vremena u životu. Međutim, to nije odlika s