Kako razlikovati invenciju i inovaciju

Zanimljivosti

Kako razlikovati invenciju i inovaciju

Što su invencija i inovacija

Mnogi ljudi miješaju pojmove invencija i inovacija jer su slični, međutim postoji velika razlika između ova dva pojma. Iako se i slično zovu, invencija i inovacija imaju različita značenje. Invencija predstavlja izum, pronalazak nečeg novog i originalnog što prije nije postojalo u svijetu kao što su novi proizvodi, nove vrste usluga, novi procesi u poslovanju, novi materijali. Inovacija je unapređivanje postojećeg proizvoda ili usluge kod kojeg se poboljšava ili kvaliteta ili izgled ili kvantiteta proizvoda ili usluge.

Uzmimo za primjer pojavu prve društvene mreže koju svi jako dobro znamo. Kada se pojavila bila je prva takva društvena mreža u svijetu i njezin izum predstavlja invenciju jer do tada u takvom obliku nije postojao način komunikacije i skupa društvenih događanja. Daljnjim razvojem te prve poznate društvene mreže dolazilo se putem inovacija koje su unapređivale usluge koje društvena mreža pruža, pa se tako danas može i oglašavati i prodavati proizvode i usluge. Društvene mreže sličnog tipa nisu invencije, nastale su po uzoru na prvu društvenu mrežu, nego su svojim inovacijama na tržište izbacile sličan proizvod sa inovativnim dodacima koje su bile specifične za te nove društvene mreže.

Primjena invencija i inovacija

Primjena invencija i inovacija danas ima u širokom spektru i gotovo u svakom segmentu ljudskog života. Inovatori ljudi koji izumljuju nove proizvode ili usluge, vrhunski inžinjeri, doktori, znanstveni istraživači, ali i inovatori koji u svojim garažama rade razne izume. Bez djelatnosti takvih ljudi svijet se ne bi dalje razvijao, tehnologija kojom danas vladamo ne samo IT tehnologija, već na primjer izum lasera koji ima široku primjenu od medicine do metalurgije, do zabave.

Invencija i inovacija mogu ali i ne moraju se zajedno primjenjivati, mogu se neovisno razvijati i djelovati svaka u svom smjeru. No, inovacija će se svakako morati osloniti na određeni izum koji već postoji i koji je prilikom prve primjene bio produkt invencije. Inovacija se uz primjenu stručnih znanja može prmjenjivati ukoliko postoje i stručno znanje i iskustvo u tržišnim uvjetima i određena dizajnerska znanja kako bi se već izumljeni proizvod ili usluga mogli poboljšati i plasirati na tržište bilo da se radi o širokim masama ili da je inovacija namijenjena nekoj proizvođačkoj industriji.

Invencija i inovacija koja postaje invencija

Izum, invencija i inovacija, te kada inovacija postaje invencija. Zapravo, inovacijom se i stvaraju novi oblici proizvoda ili usluge jer se inovacijom poboljšavaju funkcionalnosti, dizajn, izgled, kvaliteta, kvantiteta, te se pri tome dolazi do razvoja novih proizvoda i usluga. Invencija s druge strane stvara novi izum, novu ideju, novi proizvod, novu uslugu koje do sada nisu bile viđene nigdje u svijetu. No, vrlo često su izumi jednostavni i možemo reći nedorađeni za primjenu, pa stoga nakon invencija i inovacija ima svoju veliku ulogu u plasmanu novog izuma.

Inovacija može značiti i modernizaciju postojećeg procesa, proizvoda, ali istovremeno inovacija znači i izum i eksploataciju jer se inovacijom nadopunjuje neki izum te stvara novi izum koji je po svojoj funkcionalnosti sličan originalnom izumu no kako bi bio plasiran i prihvaćen na tržištu je poboljšane varijante nego originalni izum. Vjerujemo da bez inovacija ni invencija ne bi dočekala svjetlo dana, prvenstveno ako se izumljuje neki proizvod kojeg treba doraditi kako bi bilo moguće praktično ga primjenjivati u različitim sferama ljudskog života, poput spomenutog lasera.

Tagovi: