Tech

Kako je izumljen prvi telefon - Izum telefona

Telefon je jedan od izuma koji je promjenio svijet jer je ovaj izum omogućio prenos glasa na daljinu prenoseći i primajući zvukove prvo putem žice, a kasnije su se razvili i drugi načini prenosa zvuka