Što su imenice

Zanimljivosti

Što su imenice

Što su imenice, definicija imenica

Kako najlakše objasniti što su imenice? Imenicu možemo opisati kao vrstu riječi koja djeluje kao subjekt određene rečenice, dodjeljuje se na žive i nežive objekte. Možemo reći kako imenicama imenujemo pojave vanjskog svijeta kao i naše unutarnje doživljavanje. Što su imenice? Kada govorimo o imenicama, zapravo govorimo o riječima koje se koriste kao zamjena određenog subjekta u rečenici i one mogu definirati kao što smo naveli žive i nežive predmete. Unutar određenih jezika one se mogu razlikovati ovisno o spolu ili broju na koji se odnose. Imenice kao takve ovise o vrsti jezika u kojoj se primjenjuju, one se razlikuju prema izgovoru ili samoj uporabi riječi u različitim jezicima. Primjerice u španjolskom jeziku se obično stavlja “El” ili “La” ispred imenice koja se naziva morfemom, dolazi ispred riječi poput: Ulica, pas, djevojčica ili kuća. U engleskom jeziku nalazimo na “The” koji se u većini slučajeva koristi za sve. Možemo zaključiti kako je imenica zapravo rod riječi koja uspijeva ispuniti izvedbu osobne ili takozvane jezgre subjekta u rečenici, naravno kao i razne funkcije poput atributa, vokativa ili izravnog subjekta itd.

Što su imenice, imenice u Hrvatskom jeziku

Sada kada znamo što su imenice, vrijeme je da se pozabavimo s imenicama u Hrvatskom jeziku. Imenice danas dijelimo na: Opće – one označavaju skup određenih predmeta koji imaju određene zajedničke osobine. Vlastite – Služe kao ime svakome pojedincu, točnije čovjeku kao i životinji ili određenim zemljopisnim pojmovima. Imenice još možemo dijeliti na: Konkretne ili stvarne, one označavaju sve ono što je opipljivo kao bića, predmeti. Apstraktne ili nestvarne, one označavaju osobine kao i osjećaje i stanja. Što su imenice, točnije kako ih koristimo u Hrvatskom jeziku? Imenice u Hrvatskom jeziku imaju tri osnovna gramatička svojstva: Rod, broj i padež. Od nabrojanih tri svojstva jedino je rod fiksan, on kao takav već ima unaprijed određeni rod a promjenjiv je po broju i padežu. Osim navedenih svojstva, svaka imenica pripada u jednu tzv. deklinacijsku skupinu. Deklinacijska skupina ima za zadaću odrediti način ili uzorak promjene imenice po broju ili padežu. Deklinacijske skupine su tako u vezi s rodom imenice. Rod kao takav je u standardnom jeziku gramatički, to znači da ga dijelimo na muški, ženski i srednji. Rod određuje oblik pridjeva koji se koristi uz imenicu kao i oblik zamjenice koja može zamijeniti imenicu. Broj označava da li se imenica odnosi na jedan subjekt ili na više njih, i odnosi se na samo slaganje s pridjevima kao i glagolima koji imaju različite oblike za jedninu ili za množinu. Padež, svaka imenica može postajati u raznim oblicima i njih nazivamo padežima. U standardnom Hrvatskom jeziku imamo sedam padeža.

Što su imenice, primjena imenica

Imenica je promjenjiva vrsta riječi kojoj su svojstveno značenje prednost, a u Hrvatskom jeziku ju dijelimo na gramatičke kategorije roda, broja i padeža. Kada pričamo o pojmu predmetnosti ne govorimo samo o predmetima u leksičkom smislu poput kuće ili životinje, ovdje može biti i riječ o opredmećenom svojstvu poput poštenja ili bjeline. Može se također raditi o opredmećenom svojstvu kao radnja ili pisanje i sl. Gledajući po leksičko – gramatičkim svojstvima imenice se dijele na: Konkretne imenice, apstraktne imenice, vlastite imenice, opće ili zajedničke imenice, zbirne ili kolektivne imenice, tvarne ili materijalne imenice. Znamo što su imenice, no isto tako moramo znati kako ih dijelimo na jedninu ili množinu. Za što služe imenice? Imenice služe kako bi mogli imenovati predmete, životinje, biljke, osjećaje i druge stvari koje mogu postajati u određenoj rečenici. Imenice su sastavni dio svakog jezika, iako se bitno razlikuju u načinu primjenjivanja. Kako bi mogli bolje razumjeti Hrvatski jezik i sve što on donosi bitno je da znamo što su imenice i za što nam one služe u svakodnevnom životu.

Tagovi: