Što su imenice

Što su imenice

Kako najlakše objasniti što su imenice? Imenicu možemo opisati kao vrstu riječi koja djeluje kao subjekt određene rečenice, dodjeljuje se na žive i nežive objekte. Možemo reći kako imenicama imenujemo

Što su pridjevi

Što su pridjevi

Pridjev možemo opisati kao vrstu riječi ili dio određene rečenice koja kvalificira određenu imenicu, a uz to pruža dodatne informacije ili može nadopunjavati njeno značenje. Pridjev se tako postavlja