Što su pridjevi

Što su pridjevi

Što su pridjevi, definicija pridjeva

Pridjev možemo opisati kao vrstu riječi ili dio određene rečenice koja kvalificira određenu imenicu, a uz to pruža dodatne informacije ili može nadopunjavati njeno značenje. Pridjev se tako postavlja prije ili poslije neke imenice. Oni određuju imenice tako što ističu njihove karakteristike. Što su pridjevi? Pridjevima mi opisujemo kakvi su predmeti, pojave ili određena bića. Možemo ih opisati kao riječi uz pomoć kojih mi dobivamo pobliže značenje riječi. Pridjeve možemo po značenju podijeliti na opisne, posvojne ili gradivne. Opisni pridjevi nam pomažu u opisivanju osobina, točnije oni odgovaraju na pitanje "kakav". Njima opisujemo tvarna, fizička, prirodna i materijalna svojstva kao i netvarna svojstva koja mogu biti psihička duhovna i misaona, primjerice: Pametan, tužan, gorak, zelen. Gradivni pridjevi opisuju tvarnost, tj. od čega je nešto sastavljeno ili napravljeno, primjerice: Metalno, željezno, drveno. Posvojni pridjevi opisuju pripadanje, odgovaraju na pitanje čije je nešto, primjerice: Tatin, mamin, bratov, sestrin. Što su pridjevi? Pridjevi su riječi koje opisuju predmete, pojave ili bića, pomoću njih dobivamo jasnije značenje riječi.

Što su pridjevi, pridjevi u Hrvatskom jeziku

Sada kada znamo što su pridjevi važno je da se pozabavimo tematikom pridjeva u hrvatskom jeziku. U hrvatskom jeziku pridjevi mogu biti promjenjivi, točnije oni se mijenjaju po rodu, broju i padežima. Važno je naglasiti kako pridjevi imaju isti rod, broj i padež kao i imenica s kojom su. Pridjevi se u hrvatskom jeziku mogu također mijenjati po stupnjevima i određenosti. Kako izgleda podjela pridjeva? Možemo ih podijeliti na opisne ili kvalitativne koji opisuju kakvo je što, primjerice crven, malen. Posvojne koji opisuju čije je što, primjerice sestrino, mamino. Gradivne koji opisuju od čega je što, primjerice metalno, drveno. Na odgovor što su pridjevi najjednostavniji je odgovor je kako su oni opis različite imenice. Pomaže nam predočiti, opisati određenu stvar ili pojavu. Pridjevi su vrsta riječi koja se pridjeva ili nadodaje imenicama, točnije opisuje ih. Važno je naglasiti kako nemaju svi jezici pridjeve, dok u nekim jezicima ne postoji jasno definiran dogovor oko pridjeva.

Što su pridjevi, primjena pridjeva

Pridjev još možemo nazivati i adjektiv. Kao što nam je već poznato on je naziv za vrstu riječi koja u većini slučajeva opisuje privremena ili trajna svojstva ili stanja u rečenici, primjerice: Mlad, lijep, plav, pijan, ljudski. U hrvatskom jeziku je lako izdvojiti pridjeve iz rečenica jer imaju cijeli niz obilježja koje ih dijele. Također u našem jeziku je broj pridjeva neograničen, jer oni se mogu tvoriti od imenica kao i glagola, a možemo ih posuđivati i od drugih jezika. U našem jeziku pridjevi dijele brojna morfološka obilježja s imenicama, primjerice sklanjaju se po padežima i razlikuju se po jednini i množini. Pridjevi za razliku od imenica imaju komparaciju, točnije razlikuje se pozitiv, primjerice: star, komparativ primjerice: stariji, i superlativ primjerice: najstariji. Znamo što su pridjevi, no njih također još možemo razlikovati po određenim ili dugim oblicima, kao i neodređenim ili kratkim oblicima. Razlika u navedenim oblicima se zapravo događa u sklonidbi. Pridjevi se mogu modificirati prema nekim prilozima, primjerice riječ vrlo u vrlo dobar opisu. Uz te modifikatore pridjevi čine svoje pridjevske skupine. U hrvatskom jeziku pridjevi se redovito nalaze ispred imenica na koje se odnose, primjerice: Dobar čovjek, no isto tako oni se mogu nalaziti i iza njih primjerice: Čovječe Božji. Odgovor na pitanje što su pridjevi već učimo u osnovnoj školi, a razlog leži u tome kako bi znali opisati razne pojave, stvari i sl.


Tagovi: