Kako najlakše objasniti što su imenice? Imenicu možemo opisati kao vrstu riječi koja djeluje kao subjekt određene rečenice, dodjeljuje se na žive i nežive objekte. Možemo reći kako imenicama imenujemo