Koliki je porez na dobit

Koliki je porez na dobit

Koliki je porez na dobit, što je porez na dobit

Da bi znali koliki je porez na dobit, moramo prvo znati definiciju porez na dobit. Porez na dobit je mladi porezni oblik, počeo se primjenjivati nakon 2. svjetskog rata i na neki način ga možemo opisati kao porez na dohodak određenog poduzeća. U Hrvatskoj nema veliku važnost i izdašnost kao u drugim zemljama Europske unije. Svake godine je obračun poreza na dobit, i mnogi se pitaju kako izbjeći velika davanja. U Republici Hrvatskoj dobit se oporezuje po stopama od 12 ili 18%, a to ovisi o ostvarenim prihodima. Kod izračuna dobiti mladi poduzetnici mogu iskoristiti olakšice i razna oslobođenja i tako na legalan način smanjiti ili u potpunosti izbjeći plaćanje poreza. Tko su obveznici poreza na dobit? Obveznici poreza na dobit su sva trgovačka društva kao i dio fizičkih osoba koji su obrtnici ili u slobodnim zanimanjima koji ulaze u kategoriju za oporezivanje. Početna točka oporezivanja je razlika između na kraju ukupnih prihoda i rashoda u cijeloj poslovnoj godini. Koliki je porez na dobit se računa drugačije kod svakog poduzeća.

Koliki je porez na dobit, porezna osnovica

Postoje naravno i određene stavke koje podižu porezne osnovice, a one su; gubici koji su nastali uslijed usklađivanja materijalne imovine, gubici između potraživanja ili vrijednosnih papira, gubici rashoda od rezerviranja, gubici amortizacije iznad propisanih stopa, gubici koji su nastali kao dio troškova određene reprezentacije, gubici nastali korištenjem osobnog vozila i sl. Poreznu osnovicu mogu umanjiti stavke poput: Ostvareni gubici iz prethodnih razdoblja, prihodi koji su po osnovi vrijednosnog usklađivanja određene imovine, potraživanja i vrijednosni papiri, državna potpora za razvojne projekte ili za obrazovanje i izobrazbu radnika, prihodi od dividendi i sl. U primjeru ako je poduzetnik u prethodnom razdoblju imao gubitak od 200. 000 kuna, ima pravo i može umanjiti poreznu osnovicu za isti iznos. Koliki je porez na dobit je odgovor koji je različit od poduzetnika do poduzetnika. Informativni odgovor na koliki je porez na dobit može se izračunati i na web stranici Ministarstva financija, porezne uprave na informativnom kalkulatoru.

Koliki je porez na dobit, izbjegavanje poreza

Naglasili smo kako je moguće smanjiti porez na dobit. Kako bi ste u potpunosti izbjegli ili umanjili porez na dobit bilo bi poželjno da poduzetnici koriste olakšice za realizirane investicije. Pročitajte Zakon o poticaju ulaganja kako bi ste vidjeli kako vam to može pomoći u pitanju koliki je porez na dobit. Poduzetnik koji će iskoristiti poreznu olakšicu na temelju zakona, uz prijavu i pitanje koliki je porez na dobit također mora dostaviti i presliku potvrde o statusu da je on nositelj poticajnih mjera utvrđenih prema navedenom zakonu. Također mora dostaviti godišnje pisano izvješće o izvršenim ulaganjima, o korištenju poticajnih mjera, kao i očuvanje predmetnog ulaganja i dokaz o novo otvorenim radnim mjestima koji su povezani sa navedenim ulaganjem. Stanjena kapitalizacija je također način za izbjegavanje plaćanja poreza na dobit, ukratko, trgovačko društvo je financirano putem vlasničkog kapitala ili zajmovnog kapitala. Poduzetnik će platiti manji porez jer može odbiti kamatu pri izračunu porezne osnovice. Poduzetnici u praksi tijekom cijele godine plaćaju predujmove poreza koji se temelje na rezultatima iz prethodne godine, na temelju godišnje porezne prijave se utvrđuje razlika poreza za povrat i plaćanje.

Tagovi:

Više članaka

Gdje zamijeniti kovanice eura

Gdje zamijeniti kovanice eura

Iako je Hrvatska članica EU još se nije odlučila predstaviti euro kao svoju valutu. Zadnjih godina se sve više razmatra zamjena valuta, tj. Da Hrvatska kuna ode u prošlost a da euro bude budućnost nov

Koliko je minimalac u Hrvatskoj

Koliko je minimalac u Hrvatskoj

Minimalac je izraz za minimalnu plaću na koju ima pravo svaki radnik. Plaća je iznos koji radnik dobiva sa strane poslodavca za svoj obavljen posao, no plaća je puno više od toga. Da bi odgovorili na

Kako otvoriti račun za donacije

Kako otvoriti račun za donacije

Kako otvoriti račun za donacije je postalo sve češće pitanje u doba krize kada mnogi od nas nažalost trebaju neki oblik pomoći, osobito financijski. Unazad zadnjih godinu dana Hrvatsku su potresli bro