Financije

Tko ne plaća porez na nasljedstvo

U kojem slučajevima se plaća porez na nasljedstvo nekretina, a u kojim se ne plaća propisano je zakonima. Ukoliko se kod stjecanja nekretnine platio porez na dodanu vrijednost, tada se ne primjenjuje

Financije

Kako provjeriti imam li pravo na povrat poreza

Sve važnije osobne stvari danas možemo provjeriti preko sustava e-građani. Ovaj sustav nudi nam mogućnost izbjegavanja čekanja u redovima, kao i moguće frustracije radi zaboravljenih dokumenta. Ako va

Financije

Što je vat broj

Porezni sustav svake države održava njezin financijski krvotok i osigurava funkcioniranje i gospodarski opstanak, razvoj i napredak države. U poreznom sustavu naše zemlje PDV i vat broj su jedno te is

Zanimljivosti

Tko plaća porez na promet nekretnina

Porez na promet nekretnina je zakonom propisan porez koji se plaća pri svakoj promjeni vlasništva nad nekom nekretninom. Ova promjena vlasništva može uključivati prodaju, kupnju, darovanje, nasljeđiva

Financije

Ugovor o djelu tko plaća porez

Sami pojam, sadržaj te drugi bitni elementi ugovora o djelu uređeni su i nalaze se u člancima 590 - 619 u Zakonu o obveznim odnosima. U navedenom zakonu ugovor o djelu se definira kao ugovor kojim će

Financije

Tko plaća porez na dohodak

Porez na dohodak odnosit će se na: Dohodak od određene samostalne djelatnosti gdje se utvrđuje razlika između primitaka te izdataka na osnovi samih podataka iz propisanih knjiga. Porezni obveznik će b

Financije

Što je prirez

Prirez je lokalni porez koji se naplaćuje građanima u većim gradovima i općinama u Hrvatskoj. To je dodatni porez na dohodak koji se obračunava uz već postojeći porez na dohodak, koji je državni porez

Financije

Zašto nisam dobio povrat poreza

Pravo na povrat poreza ima svaki zaposleni građanin koji ostvaruje primanja u Hrvatskoj ovisno o tome koliki dio godine je radio. Na primjer osoba je bila nezaposlena nekoliko mjeseci u godini ili sam

Financije

Zakon o pdv-u

Zakon o pdv-u se odnosi na porez na dodatnu vrijednost ili skraćeno PDV i možemo ga opisati kao jedan od oblika poreza na sami promet kojim se oporezuje promet nekog predmeta i obavljanja određene usl

Financije

Koliki su doprinosi na minimalnu plaću

Pitanje plaće uvijek je vitalno kada ulazimo u novi radni odnos, a očekivano je da Vas uvijek zanima koliko ćete zaraditi za Vaš rad. Doprinosi u obliku zdravstvenog, mirovinskog i drugog nisu nešto č