Kako se radi obračun plaće

Kako se radi obračun plaće

Zatraži brzi kredit

Koji iznos trebate?

50 € 25000 €

Koji rok plaćanja želite?

15 Dana 18 Mjeseci
Planirano vrijeme isplate : Danas u 11:32
Ukupan iznos za vraćanje:

Nove korisnike ne tražimo platnu listu za iznose do 400 € na maksimalan rok do 30 dana!
Prednosti za stare (postojeće korisnike): nije potrebna verifikacija osobnih dokumenata, mogućnost odobrenja bez platne liste


PRIMJER KREDITA: Uz zatraženi iznos 1.000,00 EUR na period od 150 dana, ukupan iznos sa svim pripadajućim troškovima iznosi 1.021,20 EUR, uz EKS 8,90%, iznos Premije 21,20 EUR te iznos mjesečne rate 204,24 EUR (5 rata).Minimalni period otplate kredita: 90 dana. Maksimalni period otplate kredita: 540 dana. Najveća EKS (Efektivna kamatna stopa): 9,50%.
Procijenjeno vrijeme isplate je indikativno i ovisi o različitim faktorima, npr. imate li račun u istoj banci kao i vaš zajmodavac, da li ste odmah poslali svu potrebnu dokumentaciju i sl.

Obračun plaće izračunava računovodstvo

Svačija plaća je opterećena troškovima plaće koji se moraju uzeti u obzir da bi se pravilno izračunao iznos koji radnik dobiva na ruke, odnosno na svoj tekući račun. Obračun plaće izračunava računovodstvo kojemu je to posao, ali ga možete napraviti i sami. U sustavu e-građani, a i na nekim drugim web stranicama se nude kalkulatori za pravilan izračun plaće, a uvijek možete angažirati i nezavisne financijske stručnjake koji to mogu učiniti za vas na pravilan način.

Kalkulatori za obračun plaće su dobro programirani i daju točne rezultate, definirane Zakonom o radu, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu. Troškovi na plaći su definirani Zakonom o porezu na dohodak, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima. Lokalne samouprave definiraju porezne stop godišnjeg poreza na dohodak prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, a tablice svih objavljenih poreznih stopa potražite u sustavu e-građani ili izračun povjerite neovisnom stručnom računovođi.

Obračun plaće u bruto iznosu

Uz troškove na plaću imate možda i neke porezne olakšice. Obračun plaće u bruto iznosu počinje dogovorenim iznosom plaće. Porez se može kretati od 23,6% - 35,4%, idealno je ako podliježete nižoj poreznoj stopi. U porezne olakšice ulaze broj djece, broj uzdržavanih članova obitelji, neke druge, dodatne olakšice definirane Zakonom o radu. U izračun je potrebno uvrstiti i druge materijalne troškove poput troškova prijevoza, prehrane i mogućih drugih troškova definiranih internim Pravilnikom o radu.

Obračun plaće možete vršiti za tekući mjesec, tekuću godinu, a potreban vam je kao izvještaj za Poreznu upravu za obračun poreza na dohodak i eventualni povrat poreza na dohodak. U izračunu plaće možete unositi broj odrađenih sati, broj odrađenih dana, zbirni mjesečni fond odrađenih sati, sati redovnog rada, prekovremeni sati, odrađeni sati na blagdane i neradne dane, neisplaćene plaće, naknadno isplaćene plaće, novčane nagrade poput božićnice, uskrsnice, regresa i drugih prigodnih nagrada. Unosite i dane godišnjeg odmora, bolovanja i naknade za bolovanje, dodatak na godine radnog staža u postotcima.

Obračun plaće sa raznim dodacima

Nije isto radi li se o minimalcu, koliko ste ispod minimalca ili koliko odskačete od minimalne plaće. Zato je važan obračun plaće sa raznim dodacima koji bar malo povećavaju iznos plaće za isplatu na vaš tekući račun. Vodite računa o vrijednosti radnih bodova ili dogovorene cijene satnice, a slijedom toga i visini dnevnice i vrijednosti radnih bodova na razini mjeseca. Ne zaboravite unijeti u izračun dodatak za noćni rad, te rad nedjeljama i praznicima i noćni rad u te dane.

Obračun plaće za prekovremeni rad uzima u obzir interni pravilnik o radu koji mora biti u skladu sa Zakonom o radu. Bolovanja do 42 dana se isto posebno obračunavaju, prekovremeni rad nedjeljom i drugim neradnim danima u godini također se posebno obračunava. Dodaci za minuli rad (radni staž) uvećavaju vašu plaću, posebni doprinosi u vašem sektoru rada mogu biti definirani internim pravilnikom o radu i posebno nagrađeni. Sva davanja na osnovnu plaću su trošak plaće.


Tagovi: