Kako se prima i šalje televizijska slika

Tech

Kako se prima i šalje televizijska slika

Kako nastaje televizijska slika

U usporedbi sa današnji televizorima prvi televizori su bili drugačije sagrađeni i od drugačjih dijelova, no da bismo razumijeli kako nastaju televizijske slike vratimo se u povijest. Kod starih televizora katodna cijev je imala ključnu ulogu, zapravo to je cijev od stakla u kojoj nema zraka. Unutar te cijevi se nalazi katoda koja emitira elektrone kada postigne dovoljnu toplinu emitira sliku na ekranu televizora.

Prednji dio ove cijevi ima forsforni premaz koji kad ih dotaknu elektroni emitiraju sliku na drugom kraju jer elektromagnetsko polje ubrzava elektrone u tomprednjem dijelu cijevi. Radi se o prenosu električnih impulsa koji se dobivaju preko anene te se dobiva signal pa se tako elektroni pretvaraju i stvara se televizijska slika.

Kod odašljanja slike proces slanja slike je drugačiji jer se električni impulsi šalju putem pojačala do antene koja će emitirati impulse do kućnih antena koje će primati sliku, te će se u televizijskom aparatu kreirati televizijska slika koju možemo vidjeti na ekranu televizora.

Današnji televizor i televizijska slika

Današnji televizor posjeduje dijelove koji su drugačiji nego prvi televizori, te se televizijska slika se kreira drugim procesima koji su vrlo slični metodama koje su postojale i za stari televizor. U današnje vrijeme se spominju digitalna televizija, televizija visoke kvalitete, satelitska televizija, kabelska televizija. Naravno tehnologija je napredovala i načini prenosa signala slika dobili su razne metode prenosa kako bi se televizijska slika producirala na današnjim ekranima kojih također ima više vrsta i veličina.

Nekada su televizijske slike bile crno bijele, nama danas nezamislivo, no ipak stari crno bijeli filmovi nas podsjećaju na televizijsku povijest. Tako danas na primjer kabelska televizija dovodi sliku do vaših ekrana putem sustava kablovske mreže po principu pretplate. Satelitska televizija omogućava isto putem satelitskih antena koje primaju slike na vaš televizor preko satelita koji kruže oko Zemlje.

Televizija visoke kvalitete omogućava prijem slike i zvuka u visokim kvalitetama te imate dojam da se prisutni na mjestu događaja onoga što gledate na svom ekranu.

Digitalna televizijska slika

Digitalna televizija je nastavak tehnološkog razvoja analogne televizije. Digitalni se signal kreira u obliku binarnohgkoda kao kombinacija znakova 0 i 1 kao analno-digitalna pretvorba na određenoj frekvenciji. Uz pomoć digitalne televizije omogućava se veća kvaliteta i televizijska slika i zvuk su bolji od analognog prijenosa.

No, kod analognog prijenosa u slučaju slabog signala slika se izdužuje i deformira, a kod digitalnog prijema ukoliko je signal prijema loš, slika i zvuk nestaju, dakle ako je signal dobar postoji televizijska slika i zvuk, a kad je loš oni nestaju do pojave kvalitetnog signala.

To se dešava kod satelitskog prijema za vrijeme loših vremenskih prilika kao što su snijeg, nevremena, vjetar, slika vam nestaje i morate pričekati smirivanje vremena ili se prebaciti na druge oblike prijema signala putem običnih kućnih ili vanjskih antena. Digitalna televizija donosi jasnu i kvalitetnu sliku i ton, no današnji prijemnici imaju ugrađene pojačivače prijema signala pa je napretkom tehnologije i digitalna televizija postala stabilnija i bez prekida.

Tagovi: