U usporedbi sa današnji televizorima prvi televizori su bili drugačije sagrađeni i od drugačjih dijelova, no da bismo razumijeli kako nastaju televizijske slike vratimo se u povijest. Kod starih telev