Kako radi računalo

Tech

Kako radi računalo

Kako radi računalo

Ne postoji osoba na svijetu koja ga nije ili će ga u budućnosti koristiti, međutim mali broj ljudi zna kako radi računalo. Kako pisati o računalu a ne proglasit ga jednim od najvažnijih izuma u povijesti čovječanstva. Ako je izum struje najvažniji tehnološki pomak u čovječanstvu, tada i za računalo možemo reći da je podloga za sve tehnološke trendove koji se trenutno događaju oko nas. Bez struje ne bi bilo računala, a bez računala i tehnologije koja je sažeta u njemu ne bi bilo današnjeg online svijeta. Računalo nam je omogućilo povezivanje i komunikaciju koja su do pojave računala bila nezamisliva.

Ono od čega ni jedan uređaj ne može pobjeći je ljudska priroda koja ga je stvorila, pa je jasno i kako radi računalo. Računalo je sklop elektroničkih komponenti od kojih svaka ima određenu funkciju u rješavanju matematičkih i logičkih funkcija, a koje međusobno komuniciraju putem signala, što uvelike podsjeća na funkcioniranje ljudskog organizma. Obrada i manipulacija informacijama su glavne operacije koje izvodi računalo. Računalo je u mogućnosti obraditi veliku količinu podataka, a današnjim generacijama nemoguće je zamisliti život bez računala kao uređaja koje im otvara vrata online svijeta i komunikacije.

Kako radi računalo – software i hardware

Kao što smo naveli složena je shema kako radi računalo, ali je vrlo logična. Dakle, imamo određene materijalne komponente računala koje su mehanička podrška programima i operacijskim sustavima. Hardware komponente su one koje možemo vidjeti i opipati, dok aplikacije, programi i operacijski sustavi software dio računala. Software bi bio naum ili akcija koju želimo napraviti, za koju nam je potrebna fizička komponenta kroz hardware dijelove. Hardware dijelove možemo podijeliti na one s kojima mi zadajemo informacije i na one pomoću kojih mi kao korisnici primamo informacije. Miš i tipkovnica su hardware komponente pomoću kojih komuniciramo sa programima i operacijskim sustavom, dok software nama šalje informacije kroz monitor i zvučnike.

Shema kako radi računalo može se svesti na primanje informacija, obradu i prezentiranje povratne informacije na zaslonu monitora. Software i hardware komponente su jednako važne i samo kada obje funkcioniraju možemo obaviti željenu radnju na računalu. O funkcioniranju računala može se pisati danima, jer je u pozadini svega rješavanje složenih matematičkih operacija i komunikacija među hardware dijelovima pomoću 0 i 1.

Kako radi računalo i važnost operacijskog sustava

O tome kako radi računalo može se pisati danima, jer je u pozadini svega rješavanje složenih matematičkih operacija i komunikacija među hardware dijelovima pomoću 0 i 1. Međutim, operacijski sustav ima ulogu prevoditelja tih složenih operacija u nama prihvatljive oblike poput slike, slova, brojeva, video formata ili zvuka. Operacijski sustav baza je za sve ostale programe, koji na računalu ne bi funkcionirali bez operacijskog sustava. Programi moraju imati istu logiku kao operacijski sustav, kako bi međusobno na software razini mogli komunicirati.

Osnovni princip kako radi računalo ne mijenja se od samih početaka, a vjerojatno se neće ni u budućnosti značajnije mijenjati. Područja na kojima se mijenjaju računala vezana su za brzinu obrade podataka i procesuiranje zadataka, što je preduvjet za rješavanje sve složenijih matematičkih operacija u vrlo kratkom vremenu. Računala su nam iz temelja promijenila razne životne navike, a zasigurno je to samo početak promjena i utjecaja koji će računala imati na svakodnevni život.

Tagovi: