Kako ispraviti PDV obrazac

Kako ispraviti PDV obrazac

Kako ispraviti PDV obrazac, ispunjavanje PDV obrasca

U svakoj ljetnoj sezoni, tj. Na svakome početku ljetne sezone dolazi do sve većeg broja rezervacija na stranicama internetskih oglašivača za apartmane i razni smještaj. S prvim gostima i prvim rezervacijama dolaze i prve pripreme za zadovoljavanje svih propisa i obveza prema državi. Ako možda do sada niste prijavljivali i plaćali porez na dodatnu vrijednost, PDV koji se mora obračunavati na proviziju stranih agencija, onda vam je krajnje vrijeme da navedeno primijenite u praksu poslovanja. Plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija za booking i posrednika, kao i obračun je postala obaveza svakog iznajmljivača koji je paušalist. Kako prijaviti, kako ispraviti PDV obrazac? PDV možemo prijaviti koristeći nečije knjigovodstvene usluge tj. Preko knjigovođe, usluge FINA-e, ili ga naravno možete obračunati i sami i nakon toga podnijeti prijavu putem servisa e- Porezna. Savjetujemo vam da ako ste novi paušalni iznajmljivač da svakako za početak se obratite knjigovođi, kako ne bi došlo do pitanja kako ispraviti PDV obrazac kada ste unijeli pogrešne informacije.

Kako ispraviti PDV obrazac, registracija za PDV-ID

Privatni iznajmljivači usluga najma nemaju obvezu upisa u registar obveznika za PDV i njihove usluge nisu oporezive, ali moraju biti registrirani za potrebe PDV-a kada primaju usluge za koje je naravno propisan prijenos porezne obaveze prema članku 75 Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje obvezu plaćanja PDV-a za svakoga tko je porezni obveznik i prima usluge poreznog obveznika koji nema prebivalište, sjedište u Hrvatskoj te je samo uobičajeno boravište u tuzemstvu. Naravno, porezni obveznici su upisani u Registar obveznika PDV-a i oni su redovni porezni obveznici, i kao takvi imaju pravo na odbitak pretporeza za razliku od onih koji su samo registrirani za potrebe navedenog PDV-a s prijenosom na porezne obveze. Razlika ovdje je što se iznajmljivači koji se vode pod paušalce smatraju malim poreznim obveznicima, pa su oslobođeni PDV-a bez prava na odbitak pretporeza i ovdje često dolazi do zabune i pitanja kako ispraviti PDV obrazac kada dolazi do njegovog ispunjenja. Važno je naglasiti kako iznajmljivači koji koriste usluge agencija za najam smještaja koje nisu naše već strane i registrirani su za potrebe PDV-a imaju obavezu prijave PDV-a samo za razdoblje oporezivanja. Što to znači? Prijavljuju mjesece u kojima su obavljali oporezive transakcije. Za registraciju za potrebe PDV-a potrebno vam je ispuniti P-PDV obrazac koji je zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja. Obrazac možete preuzeti i popuniti na web stranici Ministarstva financija Porezna uprava. Na internetu također možete pronaći primjere ispunjenog obrasca. Prijavu za PDV je nužno napraviti do 20-og u mjesecu za mjesec prije, a tako obračunati PDV platiti do posljednjeg dana u mjesecu. Kako ispraviti PDV obrazac je često pitanje u ovom slučaju.

Kako ispraviti PDV obrazac, pravilno ispunjavanje PDV obrasca

PDV obrazac služi kao evidencija svih usluga i dobara koje su predmet oporezivanja PDV-om i bitno je da mu se pristupi ozbiljno. Postoje razni obrasci PDV-a poput PDV-S obrasca koji zapravo služi za prijavu stjecanja dobara koja su primljena iz usluga drugih država članica Europske unije. Ako su u pitanju možda usluge agencija trećih zemalja, one koje nisu članice EU i one koje nemaju sjedište u RH onda se popunjava PDV-S obrazac. Ako možda iznajmljivač samo posluje s posrednicima iz trećih zemalja, on nije obavezan imati PDV-ID nego može koristiti samo svoj OIB kod prijave. Prijava PDV-a u sustav ePorezna se vrši slanjem PDV I PDV-S obrasca u sustav ePorezna, ovdje prijavljujete PDV na proviziju stranih agencija poreznoj. Kako ispraviti PDV obrazac? Mnogi slanje obrazaca povjeruju knjigovođama ili Fini. No, naravno možete ispuniti i sami. Na stranici ePorezna odaberete ulaz za građanstvo i izvršite svoju autentikaciju. Ući u sustav ePorezne možete uz šifru tokena kojeg koristite za internet bankarstvo. ePorezna vam omogućuje ispunjavanje navedenih obrazaca i slanje u Poreznu upravu. Stranica nudi opciju dostavi obrazac gdje možete odabrati obrasce za prijavu PDV-a. Odaberite opciju Popuni obrazac i otvara se sučelje za početak popune. Nudi vam se mogućnost provjere unosa i izvoza obrasca, pohrane, pregledavanje poslanog ili pohranjenog obrasca za slanje. Kako ispraviti PDV obrazac je relativno lagan zadatak ako ne pošaljete krive informacije. U tom slučaju dolazi do problema prilikom utvrđivanja porezne obveze koje ćete morati rješavati telefonskim putem ili osobnim dolaskom.

Tagovi:

Više članaka

Gdje zamijeniti kovanice eura

Gdje zamijeniti kovanice eura

Iako je Hrvatska članica EU još se nije odlučila predstaviti euro kao svoju valutu. Zadnjih godina se sve više razmatra zamjena valuta, tj. Da Hrvatska kuna ode u prošlost a da euro bude budućnost nov

Koliko je minimalac u Hrvatskoj

Koliko je minimalac u Hrvatskoj

Minimalac je izraz za minimalnu plaću na koju ima pravo svaki radnik. Plaća je iznos koji radnik dobiva sa strane poslodavca za svoj obavljen posao, no plaća je puno više od toga. Da bi odgovorili na

Kako otvoriti račun za donacije

Kako otvoriti račun za donacije

Kako otvoriti račun za donacije je postalo sve češće pitanje u doba krize kada mnogi od nas nažalost trebaju neki oblik pomoći, osobito financijski. Unazad zadnjih godinu dana Hrvatsku su potresli bro