E dnevnik za učenike

Tech

E dnevnik za učenike

E dnevnik za učenike, što je E dnevnik

E dnevnik za učenike je web aplikacija koja je dostupna od drugog polugodišta 2021 godine. Ovakva vrsta dnevnika omogućava svim učenicima da naprave pregled svojih ocjena, da vide svoje izostanke i pročitaju bilješke koji su nastavnici upisali u sami E dnevnik. Iako je E dnevnik prije bio dostupan samo u desktop inačici, kako je vrijeme odmicalo napravljena je i za mobilne uređaje kako bi učenici mogli bilo kada i bilo gdje ući u aplikaciju i provjeriti svoj status. Učenici se tako bilo gdje mogu spojiti na internet i prelistati svoj E dnevnik, dok se u školama spajaju na posebnu bežičnu mrežu. Učenici se u svoj E dnevnik prijavljuju svojim elektroničkim identitetom kojeg dobivaju sa strane administratora imenika u svojim školama. Više o informacijama vezane za E dnevnik za učenike su prisutne na službenoj Carnet stranici gdje je kork po korak opisana cijela procedura kako učenik može pristupiti i dobiti pravo na E dnevnik.

E dnevnik za učenike, postoji i E dnevnik za roditelje

Osim što je dostupan E dnevnik za učenike, u ponudi je također i E dnevnik za same roditelje. Kako to izgleda? E dnevnik za roditelje je također web aplikacija, ali u nju mogu pristupiti samo roditelji učenika. Putem navedene aplikacije samom roditelju je omogućen uvid u osobne podatke svojeg djeteta kao i uvid u ocjene, napravljene izostanke, bilješke sa strane učitelja, planirani raspored o pisanim zadaćama, kao i ostale podatke o djetetu koje su u njega unijeli učitelji. Roditelji se u sustav mogu prijaviti isključivo preko e-Građani. Ako želite više informacija kako se prijaviti za E dnevnik za roditelje posjetite također Carnet službenu web stranicu gdje je detaljno sve objašnjeno za cijeli proces E dnevnik za učenike kao i za E dnevnik za roditelje. Iako sama aplikacija izgleda isto za učenike i roditelje, E dnevnik za roditelje nudi nešto detaljnije informacije o stanju ili statusu učenika, dok učenici u svojem E dnevniku mogu samo vidjeti ono najosnovnije.

E dnevnik za učenike, E dnevnik u upotrebi

Danas je procijenjeno kako je više od milijun korisnika E dnevnika, bilo da je riječ o E dnevnik za učenike ili E dnevnik za roditelje. Od 2021 godine svim podacima u E dnevniku se može pristupiti i putem mobilne aplikacije koja se može pronaći u trgovini Play za mobilne uređaje. Aplikacija je omogućila da je pristup podacima u E dnevniku brži i jednostavniji, a aplikacija nudi mogućnost zabilježavanja rasporeda pisanih provjera u kalendar, kao i opciju primanja novosti vezanih za bilo kakav upis u sami dnevnik. Web aplikacija i mobilna aplikacija E dnevnik za učenike i roditelje i dalje pokazuje upis novih ocjena tek nakon 48 h iz određenih pedagoških razloga. Carnet koji je glavni u razvoju navedenih aplikacija i E dnevnika kaže kako je sučelje jednostavno i kako je njegovo korištenje podijeljeno na osnovne glavne dijelove gdje su pojedine kategorije podataka grupiranje kako bi sve bilo preglednije. Svrha E dnevnika je kako bi učenici i roditelji mogli pregledavati ocjene, upisane izostanke, vladanje učenika, raspored sati, raspored pisanih provjera znanja i bilješke koje učitelji ostavljaju svojim učenicima.

Tagovi: