Mastektomija – što je i kada se radi

Mastektomija – što je i kada se radi

Mastektomija je česta operacija kod žena pomoću koje se uklanja određeno tkivo na dojci ili dojkama kako bi se prevenirao rak dojke. Također navedena operacije može biti i oblik liječenja, osobito kad