Ideja da je nuklearna energija najčišća energija na zemlji nije nova, ali svijet je upoznao i tamnu stranu te energije. Zagovornici nuklearne energije rijetko upozore kako radioaktivnost djeluje na čo