Popis stanovništva 2021.

Popis stanovništva 2021.

DZS: "Popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2021. najveće je istraživanje statističkog karaktera u Hrvatskoj. Smisao je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, kućanstava i stanova te njihovim osnovnim obilježjima. " Prvo što mi upada u oči prilikom svakog popisa je izostanak podatka o informatičkoj pismenosti. Taj podatak se pojavljuje u nekim sporednim istraživanjima i već ta činjenica pokazuje pravi karakter popisa: nepotpunost i zastarjelost.

Dvijetisućedvadesetiprve godine državi je informatička pismenost manje važna stvar od vjerske opredijeljenosti stanovništva ili broja vodokotlića u kućanstvima. Što se tiče potonjeg, bilo bi svrsishodno tražiti podatak o broju ispravnih vodokotlića. Što se tiče vjerske opredijeljenosti kakve veze ima koliko se ljudi izjasnilo kao ovo ili ono? Ionako je izjava deklaratornog a ne stvarnog značenja. Npr. bilo je popisa kada sam se izjasnio kao katolik a bilo je popisa kada sam se izjasnio kao ateist - ovisno o trenutnom raspoloženju tog dana u točno to vrijeme. Istina je negdje između, smatrajte me agnostikom i skeptikom.

Prihvaćam mogućnost da Bog postoji i zbog određenih događaja u svom životu braniti ću tu tezu svim srcem i umom ali samo kao jednu od 4 moguće. Religija će sasvim sigurno biti jedna od tema mojih budućih članaka pa se neću dalje doticati iste u ovom tekstu. Zanimljiv je podatak kako se u odnosu na Popis 2011. broj stanovnika smanjio za 413 056 osoba ili 9,64%. Ovo nikako ne ide u prilog vladajućim političkim strukturama unazad 30 godina.

Gledajući grafikon o kretanju ukupnog broja stanovnika RH primjećujem da trend opadanja počinje odmah nakon 1991. Devedesetih je tome razlog migracija, ili egzodus, Srba, a u zadnjih 20-25 godina razlog je najviše ekonomske prirode i uključuje građane svih profila. Ljudi odlaze u Njemačku, Irsku ili drugdje "trbuhom za kruhom" jer u Hrvatskoj ne mogu ostvariti adekvatan prihod proporcionalan svojim radnim ili poslovnim uspjesima. "Prema vjerskoj pripadnosti, katolika je 78,97%. a osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4,71%". Sukladno popisu 2011. katolika je bilo 86,28% a 3,81% osoba koje nisu vjernici i ateista. Negativna razlika u oba slučaja je očita. Možda se ljudi uslijed krize sve manje opterećuju svojim (ne)vjerskim statusom i sve više orijentiraju ka rješavanju egzistencijalnih pitanja. Bio vjernik ili nešto drugo svatko od nas mora jesti i spavati, svi smo ljudi unatoč međusobnim razlikama i podjelama.

Ljudska fiziologija je ista bez obzira na svjetonazor. Radi daljnje usporedbe, 2001. je bilo 88.00% katolika i 2.3% osoba koje nisu vjernici tj. ateista i agnostika. Trend je ekstenzivan. Pokušavam naći taj nadasve fascinantan, famozan podatak o broju vodokotlića ali ne uspijevam što pokazuje koliko je zakučasta prezentacija popisa. Zar u DZS-u nisu čuli za summa summarum prikaz svake pojedine stavke? Jedino što nalazim su tablice sa detaljnom razradom po županijama, gradovima i općinama koje se tiču narodnosti, nacionalnosti, vjere, materinjeg jezika i još kojekakve ostale statističke građe. Pa se ti snađi. Prekidam pisanje ovog teksta dok ne nađem informaciju o broju vodokotlića.

Ako ju ne nađem sam poslati ću upit u DZS. Pretraga na službenim web stranicama DZS-a 19.10.2022. u 18: 57 javlja da nema rezultata. Baš super. Šaljem mail u DZS. Odgovor je stigao već nakon nekoliko dana. Pohvaljujem ekspeditivnost u pogledu komunikacije. U odgovoru DZS piše: "Podaci dostupni iz Popisa 2021. za navedeni modalitet bit će raspoloživi krajem 2023. ". Ne mogu toliko čekati sa pisanjem ovog članka!

Do završetka 2023. će biti dostupni podaci. Hahahah. Aj priložili su dvije datoteke sa statistikom za 2001. i 11. -u pa ćemo se morati privremeno zadovoljiti sa tim. 2001. ima milijun i 527.392 vodokotlića na ispiranje u Republici Hrvatskoj. 2011. u Republici Hrvatskoj postoji 1.979.153. Računam kolika je pozitivna razlika: 451.761. Zaključak: u Republici Hrvatskoj, iz popisa u popis, sve je manje Hrvata. Ali je zato sve više vodokotlića. Država nas mijenja za jedan vodokotlić. Na ispiranje, molim lijepo, ne bilo kakav. Samo ne znamo da li je ispravan. I kolika je informatička pismenost u Hrvatskoj.