Kako rastu morski rakovi

Zanimljivosti

Kako rastu morski rakovi

Kako rastu morski rakovi i zašto se “presvlače”

Riječi svlačenje i presvlačenje se obično odnose na zmije i skidanje zmijske košuljice. Nisu svi rakovi s oklopom, rakovi samci se skrivaju u odbačenim puževim kućicama. Kako rastu morski rakovi i zašto se stalno “presvlače” je možda krivi izraz, ali istina je da rakovi kako rakovi rastu, tako i prerastu svoje oklope, postanu im tijesni i tada ih odbacuju i izgrađuju nove. Rakova ima više vrsta, samo u Jadranskom moru ih živi oko 1500 vrsta.

Rakovi su člankonošci i cijelo tijelo im je sastavljeno od većeg broja kolutića, s tim da su članci glave, prsa i zatka nešto različitiji, veći, a trbušni dio je posebno razdijeljen na četiri članka iz kojih izrasta četiri para nogu. Kako rastu morski rakovi, tako da im prednji par nogu ima oblik kliješta kojima dohvaćaju hranu, ali se i štite od nametnika. Hitinski oklop je je očvrsnut kalcijevim karbonatom i fosfatom i nakon odbacivanja izgrađuje se novi oklop.

Kako rastu morski rakovi i što se kod njih sve može regenerirati

Rakovi, ovisno o vrsti u prosjeku žive od nekoliko mjeseci do 50 godina, svojim nogama se kreću po morskom dnu, dišu na škrge, a na kopnu mogu preživjeti do 48 sati. Kako rastu morski rakovi i što se sve kod njih može regenerirati osim odbačenih hitinskih oklopa se vidi kada je rak u škripcu, ako mu se zaglavi noga, on će je žrtvovati da spasi život i ta noga će ponovo izrasti. To namjerno samoosakaćivanje je cijena spasa.

Kako rastu morski rakovi i kako se uopće razmnožavaju i tu ima par rijetkih iznimki koje rađaju žive mladunce dok se sve ostale vrste legu iz oplođenih jaja koje ženka nosi na svojim trbušnim nožicama. Rakovi su vrlo plodni stanovnici mora, tako ženka jastoga može položiti od 9 000 do dva milijuna jaja koja se u nekoliko faza pretvaraju u ličinke, pa u još naprednije ličinke dok se ne približe obliku i izgledu odraslog raka.

Kako rastu morski rakovi samci i kakvi su jednakonožni rakovi

Zna se da rakovi samci imaju mekan i nezaštićen trbuh i da sami moraju pronaći prazne školjke ili puževe kućice da bi se zaštitili od predatora i ozljeda. Kako rastu morski rakovi samci i kakvi su jednakonožni rakovi je zanimljivo promatrati, jer i samci kada prerastu nađenu školjku moraju je napustiti da bi pronašli veći dom, a ako pronađena školjka bude prevelika, vratit će se u staru i čekati osam sati prije nove potrage.

Kako rastu morski rakovi samci bez hitinskog oklopa koji bi mogli odbaciti i ponovo izgraditi novi, borba za napuštene školjke se pretvara u pravu egzistencijalnu borbu. Jednakonožni rakovi spadaju u gigantske rakove, imaju sedam pari vrlo sličnih nogu za hodanje i pet zadčanih nogu koje im služe za disanje i kao pomoćni organi za kopulaciju kod mužjaka. Uglavnom su razdvojenih spolova, ali postoji i vrsta dvospoloaca koji polaživota provode kao mužjaci, a onda se preobraze u ženke, a postoje i vrste koje se bespolno razmnožavaju.

Tagovi: