Zanimljivosti

Kako rastu morski rakovi

Riječi svlačenje i presvlačenje se obično odnose na zmije i skidanje zmijske košuljice. Nisu svi rakovi s oklopom, rakovi samci se skrivaju u odbačenim puževim kućicama. Kako rastu morski rakovi i zaš