Značenje i porijeklo prezimena KAVIĆ

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAVIĆ: Povijest i genealogija obitelji Kavić

Prezime Kavić spada među najčešća prezimena u Hrvatskoj te se često susreće u Dalmaciji, posebice u okolici grada Trogira, ali i u drugim dijelovima Hrvatske. Zanimljivo je da se prezime Kavić pojavljuje i u Bosni i Hercegovini te u Crnoj Gori.

Prema genealogiji, obitelj Kavić potječe iz Trogira gdje su se u 18. stoljeću neki članovi obitelji bavili zanatom kovača. Kasnije su se mnogi članovi obitelji bavili plovidbom i trgovinom, a neki su postali i ugledni građani grada.

Danas se obitelj Kavić širi i u druge dijelove Hrvatske, a ima i mnogo članova koji žive u inozemstvu.

Prema nekim izvorima, prezime Kavić potječe od riječi “kava” što ukazuje na to da je nekadašnji predak bio trgovac kavom. Međutim, postoje i druga tumačenja koja ukazuju na to da se prezime Kavić može povezati i s drugim zanimanjima ili osobinama, poput kovača, ratnika ili hrabrosti.

U knjizi “Hrvatska prezimena” autora Petra Šimunovića navodi se da prezime Kavić potječe od imena Kavur, koje je bio nadimak za osobu koja je nosila kapa s krznenom kapom. Nadimak se kasnije pretvorio u prezime te se tako pojavilo prezime Kavić.

Povijest obitelji Kavić obilježena je mnogim važnim događajima poput sudjelovanja u vojnim sukobima, obavljanja važnih društvenih funkcija i ostvarivanja uspješnih poslovnih poduhvata. Danas se mnogi članovi obitelji bave različitim zanimanjima i aktivnostima te nastavljaju graditi bogatu tradiciju obitelji Kavić.

U sljedećim odlomcima članka detaljnije ćemo istražiti povijest i genealogiju obitelji Kavić te razmotriti daljnja tumačenja značenja prezimena Kavić.