Ljepota i zdravlje

Tovedeso - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Tovedeso je lijek koji sadrži djelotvornu tvar koja se zove desfesoterodinsukcinat u sebi. Ovo je lijek koji je zadužen da smanji aktivnost kod mokraćnog mjehura kojemu je aktivnost pretjerana, i kori

Ljepota i zdravlje

Sunitinib - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Sunitinib je lijek koji sadrži djelotvornu stvar u sebi pod istim nazivom. Ovo je lijek koji spada u određenu skupinu lijekova koja se zove inhibitor protein kinaze. Sunitinib se najčešće koristi pril

Ljepota i zdravlje

Rinoco - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Rinoco je lijek u obliku spreja koji sadrži u sebi djelotvornu stvar pod nazivom flutikazonpropionat. Rinoco je lijek koji pripada u skupinu lijekova koja se naziva steroidi ili kortikosteroidi. Lijek

Ljepota i zdravlje

Paclitaxel - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Paclitaxel je lijek koji u sebi sadrži djelotvornu stvar koja se zove paklitaksel. Paclitaxel spada u skupinu lijekova koja se naziva taksani te djeluje na način da zaustavlja rast stanica kod određen

Ljepota i zdravlje

Optimon - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Optimon je lijek koji pripada skupini lijekova koja se naziva ACE inhibitori te se najčešće koristi kod liječenja visokog krvnog tlaka. Liječnik može prepisati Optimon osobama koje imaju hipertenziju

Ljepota i zdravlje

Vorikonazol - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Vorikonazol je lijek koji sadrži djelatnu tvar vorikonazol u sebi. Ovaj lijek se najčešće koristi prilikom liječenja gljivičnih infekcija. Djeluje naravno na način da zaustavi rast gljivica koje su i

Ljepota i zdravlje

Sorafenib - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Sorafenib je lijek koji se koristi kod liječenja raka jetre te se također koristi i za liječenje raka bubrega koji je u naprednom stadiju te se nekim liječenjem koje je standardno više jednostavno bol