Pramipeksol – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Ljepota i zdravlje

Pramipeksol - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Što je Pramipeksol i koje mu je djelovanje

Pramipeksol je lijek koji sadrži tvar po istom nazivu u sebi, a pripada skupini lijekova koja se naziva agonisti dopamina. Oni stimuliraju receptore u mozgu koji se nazivaju dopaminergički receptori. Stimulacija tih receptora pokreće živčani sustav ili impulse u mozgu koji zatim može kontrolirati pokrete. Pramipeksol se najčešće koristi kod liječenja Parkinsonove bolesti kod odraslih ljudi. Ovaj se lijek može uzimati kao jedini lijek za liječenje, a može se uzimati i u kombinaciji sa levodopom.

Vrlo je bitno naglasiti neke situacije u kojima se lijek ne bi smio uzimati. Lijek se ne smije uzimati u slučaju ili u stanjima kao što su:

 • Alergije na djelatne tvari u lijeku ili na bilo koji drugi sastojak u samome lijeku
 • Težih oboljenja bubrega
 • Halucinacija, što su stanja u kojem osoba vidi nešto što nije stvarno
 • Diskinezije, što su nekontrolirani pokreti udova
 • Distoniju, što je nemogućnost držanja vrata i tijela uspravno
 • Oštećenje vida, pospanost i psihozu

Koje nuspojave Pramipeksol može uzrokovati

Pramipeksol kao i svaki drugi lijek može uzrokovati razne nuspojave koje su zabilježene tokom testiranja lijeka. Naravno, vrlo je bitno napisati da teže nuspojave koje uzrokuje Pramipeksol neće biti manifestirane u većini slučajeva, ali svejedno je vrlo bitno obratiti pažnju na nuspojave, jer prilikom uzimanja bilo kojeg lijeka treba biti vrlo oprezan. Navest ćemo vam nekoliko nuspojava koje je vrlo bitno naglasiti.

Vrlo česte nuspojave koje se mogu primijetiti prilikom uzimanja ovog lijeka su:

 • Mučnina, omaglica i pospanost
 • Diskinezija što su nekontrolirani pokreti udova

Česte nuspojave koje se mogu primijetiti prilikom uzimanja ovog lijeka su:

 • Smetenost, umor, nesanica i halucinacije, što je stanje u kojem osoba vidi stvari koje nisu stvarne već prividne
 • Potreba za ponašanjem koje nije uobičajeno
 • Glavobolja, čudni snovi, zatvor, povraćanje, poremećaj vida i gubitak težine
 • Hipotenzija, što je nizak krvni tlak

Manje česte nuspojave koje se mogu primijetiti uzimanjem ovog lijeka su:

 • Deluzije, paranoja, nesvjestica, alergijske reakcije, štucanje, zaduha i nemir

Koliko Pramipeksol košta i kakva su iskustva

Cijena koju je potrebno izdvojiti za lijek Pramipeksol iznosi od 40 do 900 kuna, te u eurima to iznosi od 5,5 do 120 eura. Cijena ovog lijeka kao i kod svakog drugog ovisi o tome kolike je lijek jačine,dakle slabiji ili jači lijek, a ovisi i o tome koliko je samo pakiranje lijeka, dakle veće ili manje pakiranje. Analiziranjem tržišta, anketama i ispitivanjem osoba koje su lijek koristile, možemo reći da su iskustva te zadovoljstvo kod svih bila prilično visoko. Loših komentara na Pramipeksol je bilo vrlo malo te su loša iskustva većinom bilježena samo zbog nuspojava koje su nažalost gotovo neizbježne prilikom konzumiranja lijeka.

Vrlo je važno naglasiti da se moraju temeljito čitati uputstva i upozorenja prije nego što se lijek započne koristiti. Na taj način će se definitivno izbjeći puno težih slučajeva i pojavljivanje simptoma. Uz to je vrlo bitno lijek koristiti samo do datuma isteka trajanja koje je istaknuto na pakiranju te ga je vrlo bitno čuvati na za to predviđenom mjestu.

Tagovi: