Svi jako dobro znamo da je opekotine od sunca jako lako dobiti pogotovo ako veći dio godine ne izlažemo kožu suncu, te se odjednom naglo izložimo suncu. Opekotine mogu biti jačeg ili slabijeg stupnja,