Financije

Tko ima pravo na dodatak na mirovinu od 27 posto

Od početka ove godine u primjeni je novi Zakon o mirovinskom osiguranju kojim se propisuje novi model za obiteljske mirovine. Ovim modelom se nastoji povećati mirovine korisnicima mirovina ispatama di

Zanimljivosti

Kada počinje isplata penzija

Mirovina i mirovinska primanja utvrđuju se prema mjesečnim svotama i isplaćuju se unatrag za svaki pojedinačni mjesec. Dospjela primanja koja nisu mogla biti isplaćena radi određenih okolnosti koje su

Financije

Kad počinje isplata socijalne pomoći

Socijalna pomoć, odnosno naknade za obitelji s niskim primanjima, obiteljima stradalim u elementarnim nepogodama, obitelji u kojima je preminuo roditelj i još u mnogim drugim slučajevima je zakon koji

Financije

Kako provjeriti radni staž

Provjera radnog staža najviše je potrebna kada se prijavljujemo na novi posao. Da bismo imali potvrdu o radnom stažu koju šaljemo na natječaj za posao, potrebno ju je zatražiti. Hrvatski zavod za miro

Financije

Kako ostvariti naknadu za tjelesno oštećenje

Ozljede i povrede na poslu danas su regulirane zakonom koji štiti radnika u takvim okolnostima. U poslovima gdje su ozljede češće, takva odredba je vrlo bitna i o njoj mogu ovisiti brojni radnici koji

Financije

Kako provjeriti dječji doplatak

Kako provjeriti dječji doplatak? Dječji doplatak je novčano sredstvo koje postižu roditelji u svrhu potpore u uzdržavaju i odgoju djece. Dječji doplatak ostvaruje se na temelju ukupnog dohotka oba rod