Kada počinje isplata penzija

Kada počinje isplata penzija

Mirovina i mirovinska primanja utvrđuju se prema mjesečnim svotama i isplaćuju se unatrag za svaki pojedinačni mjesec. Dospjela primanja koja nisu mogla biti isplaćena radi određenih okolnosti koje su uzrokovane korisnikom moći će se isplatiti najviše za 12 mjeseci unatrag od kada je napravljen zahtjev za isplatu. Isplata penzija nastavlja se i u slučaju smrti korisnika koji je dobivao mirovinu, a ona će se isplaćivati nasljednicima ili davateljima uzdržavanja u to u punom iznosu za mjesec kada je osoba preminula.

Kako bi se ostvarilo daljnje preuzimanje, nasljednici ili uzdržavatelji moraju zatražiti isplatu i dostaviti područnoj službi dokaz o nasljeđivanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju prema zakonskim uvjetima. Isplata penzija se može obustaviti od strane HZMO-a ako se ne zaprime svi potrebni podaci ili dokumenti koji se traže. Sve detaljne informacije o isplati mirovina, i mirovinama općenito možete veoma lako potražiti na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Isto tako ako postoji bilo kakvo pitanje, slobodni ste kontaktirati njihov info telefon kako bi dobili potrebne informacije.

Vijesti o isplati mirovina objavljuju se svaki mjesec. Na službenoj stranici HZMO-a moguće je pronaći datum kada kreće isplata penzija korisnicima koji imaju otvoren račun u poslovnim bankama. Da li je isplata penzija svaki mjesec ista? Dani isplate mogu se razlikovati. Ukoliko niste zaprimili mirovinu u navedenom roku a sve je uredno, tada obavezno morate kontaktirati HZMO radnim danom od 8 do 16.00 sati kako bi vidjeli da li je možda došlo do neke pogreške.

Kako se sve mogu isplatiti mirovine? Prema ZOMU-u koji je nastupio 1. siječnja 2014. godine, mirovine kao i druga primanja koja dolaze iz mirovinskog osiguranja moraju se isplaćivati preko banaka. Radi ovakvog zakonskog uređenja oko samog načina isplate, HZMO je od navedenog datuma novim korisnicima morao obznaniti kako nije moguće isplaćivanje na kućnu adresu preko Hrvatske pošte. Ukoliko korisnici žele isplatu mirovine na kućnu adresu radi posebnih razloga oni su slobodni obratiti se uredima Hrvatske pošte.

Osiguranici koji imaju prebivalište u inozemstvu moraju uz priznanje prava za mirovinu priložiti i zahtjev za doznaku ostvarivanja hrvatske mirovine preko odabrane banke. HZMO će isplatiti mirovinska primanja korisnicima u inozemstvu prema konvertibilnoj valuti nakon što se napravi preračun svote. Isplata penzija vrši se: Na otvoreni strani račun korisnika u inozemnoj poslovnoj banci, preko odabranog nadležnog nositelja socijalnog osiguranja u stranoj državi ako to sami nositelj zatraži, putem čeka na osobnu adresu primatelja mirovine.

Kako bi isplata penzija bila redovita, korisnici su dužni ispunjavati određene uvjete. Radi redovitosti isplate, korisnici su dužni dostaviti svoji OIB, pravodobnu punomoć (ukoliko se dostavlja preko pošte), potvrdu o životu, potvrdu o svom redovitom školovanju, obavijesti o promjeni adrese, kao i druge po potrebi važne podatke za kontinuirani niz isplata. Potrebno je naglasiti kako se većina navedenog može obaviti preko službene web stranice HZMO-a. Sve informacije o načinu primanja penzije i njenoj isplati moguće je pronaći online.


Tagovi: