Talasemija – uzrok, simptomi, liječenje

Talasemija – uzrok, simptomi, liječenje

Talasemija je nasljedni genetski poremećaj koji se prenosi s roditelja na djecu. Riječ dolazi od kombinacije grčkih izraza thalassa što znači more i emas krv. Ova kombinacija riječi opisuje bolest krv