Svjetovni ili svijetovni?

Pravopis

Svjetovni ili svijetovni?

U hrvatskom jeziku često se javljaju dvojbe oko pravilnog pisanja između glasovnih skupina /ije/ i /je/, a jedan od primjera takvih riječi je i pridjev koji označava ono što pripada vanjskom svijetu, suprotno od crkvenog – svjetovni. Ovaj pridjev dolazi od imenice svijet i naglašen je kratkouzlaznim naglaskom.

Iako se u nekim dijalektima može čuti i izgovor ije, u standardnom hrvatskom jeziku pravilno se piše svjetovni, kao i pripadajuće oblike: svjetovnih, svjetovnima, svjetovnog, svjetovne.

Svjetovni se često koristi kao suprotnost crkvenom i označava sve ono što pripada svjetovnoj, tj. svjetovnoj sferi društva, uključujući politiku, kulturu, umjetnost i slično.

Svjetovni život podrazumijeva život ljudi u svijetu, izvan religioznih zajednica ili crkve.

U nekim kontekstima, svjetovni se koristi i kao sinonim za svjetski, globalni ili općenito ono što se tiče cijelog svijeta. Primjerice, možemo reći da je svjetovna glazba popularna diljem svijeta ili da je svjetovna moda inspirirana različitim kulturama i tradicijama.

U crkvenom kontekstu, svjetovni se često koristi kao opis onoga što nije povezano s religijom ili crkvom. Tako se, primjerice, može razlikovati svjetovna glazba od crkvene glazbe, svjetovna umjetnost od crkvene umjetnosti i slično.

Ukratko, pravilno se piše svjetovni, a ovaj pridjev označava ono što pripada vanjskom svijetu, suprotno od crkvenog. Može se koristiti na različite načine, od opisa života u svijetu do označavanja globalnih fenomena, a često se upotrebljava u crkvenom kontekstu kao suprotnost crkvenom.