Što je komunizam

Što je komunizam

Što je komunizam, ideologija bezklasnog društva

Sama riječ kominizam dolazi od latinske riječi comunnis što se prevodi kao zajednički, opći, zasnovano na ideji jednakosti svih ljudi, zajedničkog vlasništva i pravedne raspodjele svima po načelu jednakosti. Što je komunizam, može se reči da je to teorija, pokretn i politički poredak, iako ga neki nazivaju političko filozofska ili društveno filozofska ideologija, političko ekonomski odnosi su u srži te ideologije. Komunizam je svakako pokušao uspostaviti jednu idealiziranu sliku svijeta, ali se pri tom služio totaltarnim metodama.

Što je komunizam, neki ga tumače kao specifični oblik socijalizma, iako sam pojam uključuje različite teorije, utopije, pokrete i političke poretke, no u praksi se pokazalo da uvijek završava u jednostranačkom političkom ustroju, bez oporbe kao korektivnog elementa i zato obično završi kao totalirazam. Sve je u rukama države, a komunistička partija kroz državne zakone upravlja vlasništvom, proizvodnjom i raspodjelom dobara budno pazeći da sve i ostane u rukama države i tako sam komunizam postaje oblik vladanja.

Što je komunizam i koliko je stara ta ideologija

Prve ideje komunizma se susreću još u grčkoj filozofiji, naročito kod stoika, a i rano kršćanstvo priča o raju na zemlji, bez pohlepe, sve do izgona iz raja. Što je komunizam i koliko je stara ta ideologija koja je u XX stoljeću zaživjela i u praksi na temeljima znanstvenog socijalizma Marxa i Engelsa napisanih u XIX stoljeću iako ideju komunizma objašnjava i Platon u svojoj Državi. "Načela komunizma", "Komunistički manifest" i "Kapital" su glavna djela na kojima je razvijen komunizam.

Nastanku komunizma se pripisuje i veliki židovski utjecaj zbog kumunističkih ideologa, ali ukidanje privatnog vlasništva, društvenih klasa, koncepata rase, nacije i domoljublja, nametanje ateizma i općenito protuvjerskih stavova dovoljno objašnjavaju što je komunizam. Danas se kominizam smatra najgenocidnijim političkim režimom, pogubljeno je oko 110 milijuna ljudi, a svi pogubljeni u ime ideologije, čime je ubijena i osnovna ideja komunizma o jednakosti svih ljudi i to se smatra najvećim komunističkim zločinima, a svijet malo zna o još postojećim komunističkim državama.

Što je komunizam po marksističkoj teoriji

U svijetu je od 19 stoljeća razvijeno nekoliko različitih modela komunističkih država, neke su pripadale takozvanom "tvrdom" komunizmu, u Jugoslaviji je radničkim samoupravljanjem taj koncept omekšan, bio je to dobar pokušaj koji nije uspio. Danas je najzatvoreniji komunistički režim u Sjevernoj Koreji. Što je komunizam po marksističkoj teoriji on je prethodnica svih političkih režima, prisutan već u primitivnim ljudskim zajednicama, još u lovačkim društvima kada su sposobni lovili, ulov bio zajednički i raspodijeljivan svima jednako.

U indijanskoj kulturi prije Kolumba su također urod i ostala imovina bili zajednički, a raspodijeljivani su iz nekog središnjeg mjesta. Što je komunizam, možda samo utopistička ideja o pravednosti i jednakosti, jer od Kaina i Abela i prvog biblijskog ubojstva zbog pohlepe i imovine znamo da je u ljudskoj naravi da prigrabi što više, tako su i u komunizmu nastajale nove društvene klase, oni na poziciji moći su za sebe uzimali više i tako postajali "crveni baroni" i pomogli da se komunizam uruši sam od sebe.


Tagovi: