Što je fizioterapija

Što je fizioterapija

Fizioterapija - općenito

Ako nikada niste bili kod fizioterapeuta, zasigurno ste si postavili pitanje što je fizioterapija. Ona obuhvaća rehabilitaciju, prevenciju ozljeda te promoviranje zdravog i aktivnog načina života. Ova profesija kreće od holističkog pristupa terapiji, odnosno usklađuje način života pacijenta u ostvarivanju zadatih ciljeva. Fizioterapija se može definirati kao terapijska metoda koja se fokusira na znanost kretanja tj. pokreta tijela i kojoj je cilj oporaviti, održavati i maksimizirati snagu, funkciju, pokret i sveukupno blagostanje tijela kroz rad na zapaženim fizičkim problemima. Stručnjaci koji se bave fizioterapijom, nazivaju se fizioterapeutima. Radi se o stručnim osobama s visokom razinom obrazovanja koji imaju moć opažanja uzroka ozljede te pronalaženje najboljeg načina za oporavak. Često se događa da je uzrok boli na sasvim drugom mjestu od onog na kojem se bol manifestira. U nastavku članka dati ćeo kratak opis uvjeta koje osoba mora zadovoljiti da bi postala fizioterapeut, a zatim ćemo objasniti koja stanja tijela fizioterapeuti zapravo liječe.

Fizioterapija - kako postati fizioterapeut?

Prvi korak da se osoba počne baviti fizioterapijom je završavanje srednje strukovne škole smjera fizioterapeutski tehničar. Obrazovanje traje 4 godine. Nakon što se obrani završni rad i polože ispiti državne mature, moguće je nastaviti školovanje na visokoškolskoj razini. Visokoškolsko obrazovanje Fizioterapija se sastoji od preddiplomskog, specijalističkog diplomskog i stručnog studija. Također, moguće je nastaviti školovanje na poslijediplomskom studiju. Nakon završenog obrazovanja, osoba se može zaposliti u medicinskim ustanovama (privatnim ili javnim), sportskim klubovima ili timovima sportaša, a nakon stjecanja dovoljno iskustva može se okušati i u privatnim vodama. U svakom slučaju osim potrebnih stručnih znanja, fizioterapija zahtijeva i dobre socijalne vještina kako bi se kroz uspješnu komunikaciju s pacijentima izgradilo povjerenje s pacijentom, smanjila tjeskoba kod istih te izgradila motivacija koja je potrebna za izvršenje fizioterapijskog procesa. Dakle, zahtijeva se mogućnost psihičke podrške pacijentu i velika razina strpljenja te mogućnost dobre procjene pacijentovog stanja i njegovih tegoba. Dakle, profesionalnost i socijalne vještine ključ su uspjeha.

Fizioterapija - fokus djelatnosti

Fizioterapija pomaže osobama koje su pretrpjele neku ozljedi i drugim bolesnicima u poboljšanju njihova zdravlja te smanjenju boli te nadomještanju funkcija pokreta u slučajevima kada su ti problemi prouzročeni različitim fizičkim, psihičkim i drugim poremećajima. Fizioterapeuti pružaju svoje usluge kako bi spriječili ozljede i nepokretnost, riješili akutne i kronične upale, poboljšali i održavali optimalnu fizičku spremu, rehabilitirali u slučaju ozljede, bolesti ili fizičkog nedostatka te podučili pacijente o načinima izbjegavanja ponovnog ozljeđivanja. Fizioterapija koristi razne metode pa je tako moguće liječenje pokretom, električnim podražajima, akupunkturom, korištenjem medicinskih uređaja te testovima funkcionalnosti i provođenjem demonstracijskih treninga. Svaki pacijent se razlikuje pa će tako i pristup fizioterapeuta biti drugačiji, međutim svaki posjet trebao bi uključivati upoznavanje s kartonom pacijenta i povijesti bolesti, dijagnozu, postavljanje ciljeva koji se žele postići, izrada plana kojim će se ti ciljevi postići te savjetovanje u vezi mijenjanja životnih navika i aktivnosti te propisivanje određenih vježbi i uređaja koji će se koristiti u terapiji.


Tagovi: