Što je kinezioterapija

Što je kinezioterapija

Riječ “kinezioterapija” potječe iz grčkog jezika. “Kinesis” znači “pokret”, a “Therapeia” znači “liječenje” ili “njega”. Stoga se može doslovno prevesti kao “liječenje pokretom”. Ova vrsta terapije pr

Što je fizioterapija

Što je fizioterapija

Ako nikada niste bili kod fizioterapeuta, zasigurno ste si postavili pitanje što je fizioterapija. Ona obuhvaća rehabilitaciju, prevenciju ozljeda te promoviranje zdravog i aktivnog načina života. Ova

Što je fizikalna terapija

Što je fizikalna terapija

Fizikalna terapija je pojam kojeg možemo definirati na mnoge načine, no najčešće se odnosi na postupke u kojima se primjenjuju fizikalni agensi u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesnika. Spad

Što je fizikalna medicina

Što je fizikalna medicina

Fizikalna medicina, ili rehabilitacijska medicina je grana medicine koja se primarno bavi prevencijom, dijagnostikom, rehabilitacijom te liječenjem velikog spektra bolesti i stanja, među kojima se izd