Što je književnost

Što je književnost

Što je književnost

Što je književnost za koju svi znamo no rijetki znaju objasniti da to predstavlja sveukupnost svih pisanih dokumenata, djela, predložaka jezičnog izražaja nekog naroda, civilizacije. Književnost predstavlja pisana djela koja se koriste u pedagoške, religijske, filozofske te druge humanističke svrhe. No, poznajemo i pisana djela koja su povezana s tehničkom, praktičnom, znanstvenom i prirodnjačkom tematikom.

Što je književnost ako je promatramo u svjetlu umjetnosti, pisana književna djela koja su izraz mašte pisca, izraz njegovih razmišljanja i iskazivanja osjećaja o nekoj temi. Takva su književna djela subjektivnog karaktera jer pisac izražava svoje osobne misli i razmišljanja i prenosi ih u književna djela. Književnost je u tom slučaju umjetničko djelo kojim pisac prenosi svoja shvaćanja čitateljima njegova djela.

Književnost i literatura nisu isti pojam jer literatura predstavlja popis tekstova, djela potrebna za proučavanje nekog predmeta u školovanju, znanstvenom radu, tehničkoj struci koju čitatelji koriste kako bi stekli potrebna znanja ili stvorili vlastito pisano djelo na primjer diplomski rad na sveučilištu.

Što je književnost i vrste

Što je književnost prema vrstama pisanih djela, prema rodovima, prema podrijetlu, prema vremenu nastanka, prema nacionalnim ili ezičnim obilježjima. Književnost možemo promatrati po njezinom podrijetlu kako je nastala usmenom predajom poznata kao narodna književnost, bajke, mitovi, poslovice, zagonetke, te pisana književna djela koju stu književnici napisali. Prema vremenu nastanka se dijeli na klasičnu nastalu do početka 20. stoljeća i modernu književnost nastalo od 20. stoljeća nadalje. A prema nacionalnim obilježjima ili jezičnim obilježjima književnost je povezana s određenim narodom ili jezikom.

Što je književnost prema rodovima književnosti? Rodovi književnosti određuju vrstu sadržaja pa tako razlikujemo lirski sadržaj koji se bazira na osjećajima, epski koji se bazira na pripovijedanju, dramski koji se bazira na nekoj radnji, a postoje i diskurzivni koji spajaju znanstveni i umjetnički sadržaj.

Književna djela možemo razlikovati i prema načinu pisanja koji se koriste za književna djela. Pa tako razlikujemo romane, novele, crtice, komedije, tragedije, ep, esej, mit, putopis, elegije i kratke priče.

Što je književnost i povijest književnosti

Što je književnost i povijest književnosti koju smo svi tokom školovanja više ili manje trebali savladati. Povijest književnosti promatra književnost tokom stoljeća i nastanka određene književnosti. Povijest književnosti je znanost koja se bavi proučavanjem književnih djela koja su nastajala otkada je čovjek počeo pismom bilježiti književna djela.

Što je književnost kroz povijest možemo saznati ako se zainteresiramo za povijest književnosti. Književnost postoji od antičkog doba, te književnost nastalu u to doba zovemo Antička književnost. Nakon toga se razvila Rimska i Starogrčka književnost pisana u doba starih Rimljana i Grka. Postoje dokazi i o Afričkoj književnosti, te Bizantskoj koja je pisana za vrijeme Bizantskog carstva. Renesansna književnost nastala između 15. i 16. stoljeća prava je revolucija u svim područjima stvaranja pa tako i za književna djela. Slijede barok, klasicizam i prosvjetiteljstvo, te književnost 17. i 18. stoljeća, predromantizam i romantizam, a klasična književnost završava sa književnosti 19. stoljeća.

Nakon toga nastaje moderna književnost koja se dijeli na književnost 20. i 21. stoljeća u kojoj su se dalje razvijali stilovi i stvarale nove vrste književnih djela.


Tagovi: