Privrijediti ili privrjediti?

Pravopis

Privrijediti ili privrjediti?

Kada je u pitanju pisanje riječi u hrvatskom jeziku, često se javljaju dvojbe u vezi s glasovnim skupinama /ije/ i /je/. Jedna od takvih riječi je i glagol privrijediti, koji se odnosi na zaradu koju ostvarujemo poslovanjem ili gospodarenjem. Ovaj glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom, a pravilno se piše s dvije riječi – privrijediti.

Ova riječ ima različite oblike, ovisno o licu i vremenu glagola.

Tako se u prvom licu jednine glagol glasi privrijedim, u drugom privrijediš, u trećem privrijedi, dok se u množini glasi privrijedimo, privrijedite i privrijede. Bez obzira na oblik, pravilno je pisati s glasovnom skupinom /ije/.

U hrvatskom jeziku postoje i druge riječi koje se pišu s ovom glasovnom skupinom, kao što su primjerice klijent, nijem, bijesan, bijeda, bijeliti, bijelac i slično. S druge strane, postoje i riječi koje se pišu s glasovnom skupinom /je/, kao što su primjerice zelen, željeti, zvjezdica, zvjerka i slično.

Važno je naglasiti da pravilno pisanje riječi u hrvatskom jeziku nije samo stvar pravopisa, već i kulture izražavanja. Stoga je važno obratiti pažnju na pravilno pisanje i izgovor riječi kako bi se izbjegle pogreške i nejasnoće u komunikaciji.