Posrijedi ili po srijedi?

Pravopis

Posrijedi ili po srijedi?

Kada je riječ o pravilima pisanja u hrvatskom jeziku, mnogi govornici se često susreću s problemima i greškama. Jedan od najčešćih problema je razlika između sastavljenog i rastavljenog pisanja riječi. Mnoge riječi se izgovaraju spojeno, ali se pravilno pišu odvojeno, dok se kod nekih riječi pravilno piše spojeno, ali se govornici često odlučuju za rastavljeno pisanje.

Glagoli su česta zamka za govornike, posebno kada se radi o niječnicama.

Pravilno je pisati ne radim, ne trči, ne pleše, ne odlazi, ne volimo, ne žele, ne rade, ne pjevam i tako dalje. Međutim, kod imenica s niječnicom ne, pravilno je pisati ih sastavljeno, kao što su nerad, nemoć, nebriga, nekultura i dr.

Jedna od riječi koja često stvara probleme je prilog posrijedi. Ova riječ se tvori od prefiksa po- i imenice sredina, a naglašena je dugouzlaznim naglaskom.

Pravilno je pisati posrijedi spojeno. Primjer pravilne uporabe glasi: Posrijedi je drugačiji posao. Je li posrijedi provokacija?

Primjeri upotrebe ove riječi su: Nije znao što je bilo posrijedi, a nije ni želio ulaziti u taj sukob.

Nije htio priznati da je posrijedi nešto sasvim drugo od onog što je ona mislila. Onda, hoćete li naposljetku priznati što je posrijedi ili ćete i dalje štititi krivca? Posrijedi je bio nemili događaj koji nismo htjeli priznati niti sami sebi.

U zaključku, pravilno se piše spojeno odnosno sastavljeno prilog posrijedi u hrvatskom standardnom jeziku. Važno je paziti na pravilno pisanje riječi kako bi se izbjegle greške i stvorila jasna i razumljiva komunikacija.