Minigolf, mini-golf ili mini golf?

Pravopis

Minigolf, mini-golf ili mini golf?

Minigolf je popularna igra koja se igra na posebno dizajniranim terenima. Tereni za minigolf obično imaju 18 rupa i igrači se natječu da postignu najmanji broj udaraca za svaku rupu. Igra je popularna diljem svijeta i često se igra kao rekreacija ili kao natjecanje.

No, pitanje koje se često postavlja je kako se pravilno piše ova riječ. Je li to minigolf, mini-golf ili mini golf? Prema pravilima hrvatskog jezika, izrazi s prefiksoidima pišu se sastavljeno. To znači da je pravilno napisati minigolf, a ne mini-golf ili mini golf.

Prefiksoidi su leksički morfemi koji se dodaju na početak riječi i mijenjaju njezino značenje.

U slučaju minigolfa, prefiks mini znači “mali” ili “smanjeni”. Stoga, kada se piše o ovoj igri, pravilno je koristiti sastavljeno pisanje – minigolf.

Iako se često može vidjeti i upotreba mini-golfa ili mini golf, to nije ispravno prema pravilima hrvatskog jezika. Stoga, ako želite pisati ispravno, koristite oblik minigolf.

U svakom slučaju, bez obzira na to kako se piše, minigolf je zabavna i izazovna igra za sve uzraste. Iako je možda manje popularna od nekih drugih sportova, minigolf ima svoje mjesto u svijetu sporta i rekreacije. Stoga, ako niste probali ovu igru, svakako je vrijedi isprobati i vidjeti kako se snalazite na terenu.